Работа Работа в чужбина

Португалия – работа, как да потърсим. Права, трудов договор, пенсии, здравеопазване, образование, полезни връзки…


Португалия не оставя никого безразличен – спокоен живот, малки цветни градчета, морска история, вино и фадо, с гледка към океана. И всичко както и при останалите южни европейски народи се случва бавно. Ако търсите работа в сферата на туризма, обслужването или селското стопанство и не ви се нрави работата в студения север – това е едно от местата, където би било добре да поработите и поживеете и също толкова интересно и със същия дух като Италия и Испания.

Работата в страна, известна със слънцето, морето и пясъка, може да изглежда идеална, но португалската икономика беше един от най-тежко засегнатите по време на глобалната рецесия, което доведе до дългове, недостиг на работна ръка и висока безработица, но в последните години тенденцията е към бързо възстановяване.Най-важните сектори на португалската икономика са търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството, публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност  и промишлеността.

Как да  намерите работа в Португалия?

Тъй като конкуренцията за работни места е толкова ожесточена, гражданите на ЕС и ЕИП трябва да започнат да търсят работа възможно най-рано. Ако сте извън ЕС, ще трябва да потърсите и да си осигурите работа, преди да се преместите в страната.

Ако се отправите към лекия средиземноморски климат и красивите плажове на Португалия за да търсите работа, по-вероятно е да успеете в големи градове като Лисабон и Порто, но очаквайте ожесточена конкуренция, квартири в големите градове също трудно се намират, така че потърсете предварително, ако работодател не ви осигури такава.За повече информация: www.apemip.pt; www.comprarcasa.pt ; www.portaldahabitação.pt; www.inci.pt; http://thenews.net/property/;  www.visitportugal.com ; www.pousadasjuventude.pt

Онлайн приложенията са обичайни в Португалия и използването на формуляри за кандидатстване е широко разпространено.

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

Телекомуникационната индустрия отбеляза огромен растеж с кол центрове, създавайки работни места за опитни мениджъри и хора, владеещи няколко езика, както и ай ти сектора като цяло .

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

В столицата Лисабон се намират и множество многонационални компании, сред които:Energias de Portugal,Нестле; Нокия ,Португалия Телеком,Samsung. Като португалското правителство се стреми да насърчи стартиратиращите предприемачи да  започнатбизнес в страната и е поставил големи суми пари в инвестиционен орган Portugal Ventures.

Обществената служба по заетост  е IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional  www.iefp.pt  и  има мрежа от 86 Бюра по труда, където можете да получите информация за свободни работни места в страната. За да се регистрирате, ви е необходим паспорт или лична карта. Можете да прегледате информацията за свободни работни места и на интернет страницата http://www.netemprego.gov.pt

Ако си търсите работа чрез Агенции за временна заетост, може да проверите техния статус и легитимност на следния интернет адрес: http://www.iefp.pt > Soluções para entidades > Empresas de Trabalho Temporário Regulamentadas.

Други интернет страници със свободни работни места:

http://superemprego.sapo.pt; www.acime.gov.pt; www.idict.gov.pt;www.sef.pt; www.min-nestrangeiros.pt/mne; www.netemprego.gov.pt;  Expressoemprego.pt; Emprego.sapo.pt; Bonsempregos.com; Empregosonline.з Linkedin Portugal

Социална сигурност и трудовият договор

При започване на работа и регистриране в системата за социално осигуряване (работодателят ще направи първата ви регистрация), трябва да се регистрирате и в най-близкия Здравен Център. За целта са ви необходими валиден документ за самоличност или паспорт, карта за социално осигуряване и документи за удостоверяване на пребиваването в страната. От центъра ще ви издадат лична здравна карта и ще ви определят семеен лекар. Носете и ЕЗОК, за начало, ако имате такава в България.

Служителите в Португалия обикновено работят 40 часа седмично (осем часа на ден), въпреки че трудовото законодателство позволява гъвкавост в определени случаи до 60 часа седмично (12 часа на ден). Служителите на пълен работен ден имат право на годишен отпуск от 22 дни, над задължителните девет дни на официалните празници.

Социално осигурителните вноски се внасят както от работника, така и от работодателя. Общата ставка е 23.75% за работодателя и 11% за работника, които се приспадат директно от заплатата. Работещите самостоятелно трябва да заплащат от 25.4% до 32% от декларирания доход месечно.

За допълнителна информация посетете: www.seg-social.pt  При започване на нова работа, в рамките на 24 часа работникът трябва да уведоми за това системата за социално осигуряване чрез Интернет: www.seg-social.pt 

Прочетете и внимателно трудовия договор, който сключвате. За някой видове трудови договори, писмена форма не се изисква, но в португалския трудов кодекс, например в писмена форма се изисква да бъде сключен трудовите договори с чуждестранни работници, на половин работно време, за изпитване, срочните и т.н.

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя.  За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .  Информация за лицензирани агенции ще откриете на: www.iefp.pt

Служителят може да получи обезщетение за болест за общо 1 095 дни. Болничните се изчисляват на базата на референтната стойност на възнаграждението на служителя за целите на социалното осигуряване и варира между 55% и 75% в зависимост от периода на заболяване.

 

Здравеопазване

Ако сте чужденец, живеещ или работещ в Португалия, обикновено имате право на достъп до субсидирано държавно здравно обслужване в Португалия. Португалската здравна система включва както публични, така и частни здравни услуги, а стандартът на здравното обслужване на Португалия е висок.

Системата на здравеопазване в Португалия се състои от три съпътстващи системи: Националната здравна служба (NHS) или специалните здравноосигурителни схеми (здравни подсистеми) и доброволното частно здравно осигуряване. Португалското министерство на здравеопазването (Ministério de Saúde) отговаря за управлението на NHS, което се финансира чрез общото данъчно облагане.

Можете да използвате личната ви португалска карта, ако имате такава или карта за социално осигуряване като доказателство за пребиваване, за да получите карта за здравна грижа  (cartao do utente), която е на разположение в здравните центрове. Гражданите, които са безработни, зависимите членове на семейството и пенсионерите, не трябва да правят вноски.

Също така, ако желаете може да сключите и частни здравни застраховки както и допълнителни такива.В Португалия съществуват здравни подсистеми, които са специални схеми, базирани на професията, които се изпълняват успоредно съз задължителното здравно осигуряване и осигуряват служители на определени професии със социална защита. Влизането в тези схеми е автоматично при наемане на работа и вноските се уреждат от работодателите (състоящи се от вноски от работодателя и служителя).
В Португалия има обществени и частни болници.  Някои разходи за болница може да не бъдат покрити от стандартната обществена здравна застраховка, така че ще трябва да проверите преди да получите лечение. За посещение при специалист се изисква направление. Денталните услуги не са безплатни, освен за някои уязвими групи, а някои застрахователи, предлагат такъв вид застраховки, които покриват зъболечението.

Данъци

Необходимо е да имате Карта на данъчно задълженото лице , която се издава от данъчните служби след представяне на документ за самоличност. Има данъчни облекчения върху следните разходи: за здравеопазване, образование, жилищни ремонти, жилищни спестявания, пенсионно спестовни планове и др. Вноските се правят от работодателя. Облагането с данъци варира в зависимост от годишния доход. При доходи под EUR 4 755, ставката е 10.5%; ако доходът надвиши EUR 64 110 – до 42%. Повече информация на: www.seg-social.pt .

За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .

Пенсии

Португалската пенсионна система, подобна на много други пенсионни системи в Европа, се състои от задължителна държавна пенсионна схема, която съществува заедно с много по-малки доброволни професионални и частни спестовни фондове. Португалската пенсионна система се ръководи от Centro Nacional de Pensoes (CNP) на организацията за социално осигуряване в Португалия или Segurança Social.

За да имате право на пенсия за старост в Португалия, трябва да сте работили и плащали социално осигуряване в Португалия най-малко 15 календарни години, а не непременно последователни. Една календарна година се квалифицира като работеща поне 120 дни през тази година. Всяка година с по-малко от 120 работни дни може да се комбинира като пълна календарна година за вашата португалска пенсия.

Официалната възраст за пенсиониране в Португалия е нараснала на 66 години и 3 месеца за жените и мъжете на 1 януари 2017 г.

Възможно е да получите ранно пенсиониране в Португалия преди 66-годишна възраст, ако направите поне 40 години вноски. Възможно е също така да отложите получаването на пенсията си в Португалия, докато не достигнете 70. Въпреки това изчислената пенсия, която получавате, ще бъде намалена с плъзгаща се скала, ако се пенсионирате рано или се увеличи, ако се пенсионирате по-късно. Определени за всеки отделен случай, изключения за ранно пенсиониране без санкция могат да бъдат предоставени в определени ситуации, като например:дългосрочна принудителна безработица, специално защитени професионални дейности, ситуации, определящи специфични мерки за защита на дейности или предприятия поради краткосрочни икономически фактори.
Според португалската пенсионна система дългосрочно безработните работници могат да кандидатстват за ранно пенсиониране само в края на тяхното обезщетение за безработица. Тези, които не получават тази надбавка и са били безработни повече от една година, обикновено нямат право на ранно пенсиониране.

Безработните лица, които са получили обезщетения, могат да се пенсионират и да претендират за португалската пенсия на 62-годишна възраст, при условие че са плащали най-малко 15 години осигурителни вноски и са навършили най-малко 57 години, когато са загубили работата си; ако са платили поне 22 години осигурителен стаж и са били уволнени на 52 години, португалска пенсия може да се иска още на 57-годишна възраст. Трябва обаче да се отбележи, че онези, които имат достъп до пенсията си преди да навършат 62 години, ще бъдат обект на санкции – обикновено под формата на по-ниски португалски пенсионни плащания.

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.Португалски пенсионни ставки и вноски

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.

Вноските за социално осигуряване към португалската държавна пенсия възлизат на около 11% от заплатата на служителя, като работодателите допринасят с още 23,75%. Това включва вноски за пенсии за преживели лица и инвалиди в Португалия. За работещите в публичния сектор пенсионните вноски възлизат на минимум 2,25% от заплатата, определено е  да нарасне до 3%. Процентът на вноските за тези, които са самостоятелно заети, е 29% от печалбата.

Португалските пенсионни плащания се извършват месечно с допълнителни плащания през юли и декември, което означава, че пенсионерите получават 14 пенсионни плащания годишно.

Португалия има и социална пенсия за старост, която е изпитана от средства.  За да имате право на тази пенсия в Португалия, трябва да сте пребивавал в страната в продължение на най-малко три години и месечният Ви доход трябва да бъде по-малък от 40% от размера на социалната пенсия за едно лице или 60% за една двойка.
Социалната пенсия за старост в Португалия се изплаща с фиксирана ставка от 195,40 EUR на месец. Има и добавка от 17,54 евро за тези на възраст до 60 години и 35,06 евро за тези над 70 години. В случай на необходимост се предлагат и добавки за дългосрочна грижа.
Фирмени и частни пенсии в Португалия

В допълнение към португалската държавна пенсия има частни пенсии в Португалия под формата на доброволни професионални планове и лични спестявания.
Пенсионните фондове в Португалия се управляват от регулирани фондове за пенсионни фондове и могат да бъдат или затворен фонд (ограничен до един работодател или малък брой работодатели, обикновено свързани със синдикално споразумение) или отворен фонд (където се приемат и инвестират пари от различни външни пенсионни планове).

Португалия има данъчни договори с държави-членки на ЕС, както и споразумения за социално осигуряване с някои страни извън ЕС, които позволяват на чужденците да избягват двойното данъчно облагане на пенсионните си плащания. В такива случаи, след като станете постоянно пребиваващ в Португалия, обикновено ще бъдете подложени само на португалски данъци, които може да са по-ниски от тези, които се връщат вкъщи.

Тъй като жителите на Португалия се облагат с данък върху доходите си в световен мащаб, частните пенсии, платени от чужбина, също могат да бъдат облагани с португалски данъци Възможно е прехвърлянето на частни пенсионни доходи да бъде възможно, без да се начисляват такси чрез офшорна пенсионна схема.
Преди да се оттеглите в Португалия, трябва да проверите дали вашата страна има двустранно данъчно споразумение с Португалия и винаги е препоръчително да се консултирате с професионалист, за да сте сигурни, че разбирате данъчните и наследствени последици.

Образование

Ученици от предучилищна възраст до 9 – ти клас, включени в общественото образование, чийто майчин език не е португалски, имат право на подпомагане – освен редовното обучение по португалски, могат да получават и допълнителни извънредни часове при необходимост. Приемът е в съответствие с района, в който живеят родителите.

По-подробна информация за образователната система ще намерите на следните сайтове: : www.min-edu.pt, www.dgidc.min-edu.pt/equivale.asp

Автор: Светлана В. Димитрова

rabotatami.bg

 

 

 

 

 

Коментари

коментирай