Защита на трудови права

Без право да участват в обществени поръчки в срок от три години остават работодатели, които са допуснали полагане на труд от работници и служители без сключен с тях и регистриран
Хиляди българи имат наложен или им е бил  наложен някога запор на заплата или пенсия, ако не са били в състояние да погасят доброволно задълженията си, например да внасят редовно
Много хора разчитат, че пенсията им е изчислена коректно и не търсят правата си, въпреки че получават занижен размер сума. Истина е, че в разпорежданията, при определяне размера на пенсиите
Голяма част от работниците в България са били потърпевши от своеволията на работодателите си , включително във връзка с удръжки от трудовото възнаграждение – за закъснение за работа, за говорене
Българските граждани, които живеят в чужбина, могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски в България за минали периоди, както и да възстановят здравноосигурителните си права при завръщане в
Не е приятно да четем за задължения – особено нашите, още по-малко за здравеопазване – особено в България , но е факт – държавата влиза в битка със здравно неосигурените
1.Кодексът на труда дава право на работодателя да прекрати трудовия договор с работник или служител с предизвестие, когато той не притежава нужните качества, за да се справя ефективно с възложените
1.Трудовият договор за надомна работа следва да се сключва между работника или служителя и работодателя в писмена форма преди започване на изпълнението на трудовите задължения. Работодателят следва да го регистрира в НАП в
Обикновено такъв трудов договор се сключва за длъжности и работни места, при които няма пълна месечна натовареност и няма възможност за уплътняване на пълно или дори непълно работно време. Кодексът
Осигуряването за трудова злополука и професионална болест е абсолютно задължително за всички. Осигуровката дава право на: 1. парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест; 2. належащ медицински