Мотивационно писмо

I. При структурирането на мотивационното писмо следвайте следните стъпки: Координати. Мотивационното писмо трябва да има получател (началник на отдел “Персонал”, началника на фирмата, изрично посочено лице за контакт или просто
В бизнеса всяка отделна частица комуникация има огромно значение. Да, автобиографията върши основната работа, но все пак “малките камъни обръщат каруцата”. Най-трудната част естествено е първото изречение. За разлика от
Лични данни: трите имена, адрес, имейл и телефон за връзка. Не посочвайте електронния си адрес от вида smotan@abv.bg, а използвайте нещо по-официално – например адрес на електронна поща, която е със
І. Ако автобиографията представлява логичната последователност на личните умения, знания и опит, то мотивационното писмо описва убеждението на кандидатстващия за работа, че отговаря на изискванията за съответната позиция. ІІ. Вие
І. Работодателят ще търси във вашето мотивационно писмо ясен и добре обоснован отговор на следните въпроси, на които вие трябва да отговорите: Отговаряте ли и в каква степен на изискванията