Кандидатстване за работа Мотивационно писмо

Мотивационно писмо – структуриране и съдържание


I. При структурирането на мотивационното писмо следвайте следните стъпки:
Координати. Мотивационното писмо трябва да има получател (началник на отдел “Персонал”, началника на фирмата, изрично посочено лице за контакт или просто името на фирмата) и подател (вие). Под координатите добавете и дата на подаване на писмото.
Адрес. Някои хора започват писмото с адреса на получателя в горния десен ъгъл.
Започнете мотивационното писмо, като задължително го адресирате до конкретна личност.
II. Във въвеждащия параграф уточнете, за коя точно позиция кандидатствате. Пояснете от къде знаете за свободната длъжност. След това изложете мотивите си да се насочите към точно тази обява – обяснете защо кандидатствате, демонстрирайте желание за работа, разбиране към изискванията на длъжността и интерес към фирмата.
III. Вторият параграф трябва съвсем накратко да представи вашите качества и опит – акцентирайте на това какво ви отличава от другите и кои са вашите уникални качества, които ви правят точния избор за тях. Не повтаряйте информация от автобиографията. Двата документа имат различно предназначение. Ролята на мотивационното писмо е да покаже, че сте идеалния кандидат за тази позиция, т.е. че притежавате качествата и мотивацията за вършите предлаганата работа, а на сивито – да докаже всичко това с факти.
IV. Опитайте се да обвържете опита, който притежавате, с изискванията за предлаганата длъжност.Включете информация за:
Качествата и способностите си – наблегнете върху силните си страни, които биха заинтересовали работодателя. Опишете образованието и опита, които имате и които ще ви бъдат полезни в бъдещата ви дейност в тази фирма. Дайте конкретни примери за това как сте прилагали уменията и квалификацията си до момента (ако е уместно цитирайте конкретни отговорности и резултати в цифри).
Готовност за работа – изразете силната си мотивация и готовност да работите в тази фирма. Тук е моментът да “защитите” евентуални слаби страни в автобиографията си – това са изисквания, на които не отговаряте в пълна степен. Например: дори да не притежавате посочените години трудов стаж, бихте могли да докажете, че въпреки това сте достатъчно квалифицирани и имате много богат практически опит
Вашия принос в работата на фирмата – с какво ще “обогатите” фирмата, екипа, работодателя. Не забравяйте, че трябва да сте добре аргументирани – вие сте инвестиция за работодателя и трябва да го убедите да я направи. Може да споделите, че имате конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако ви назначат (но не се впус-кайте в подробности).
V. Заключение. В заключението трябва да има утвърждаващо твърдение, с което подчертавате, че сте точния кандидат, и призив към действие, т.е. убедено очакване за интервю.
VI. Информация за връзка с вас
Завършете с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертайте, че сте на разположение за интервю с него. Уверете се, че сте дали пълна информация за обратна връзка с вас. В случай че ви предстои смяна на адрес, телефон, пътуване, посочете координати, на които може да бъдете открити, както и удобно за вас време. Не забравяйте да подпишете писмото – използвайте стандартните фрази, например: “С уважение: Светлана Димитрова”.

Коментари

коментирай