Права на безработния

Когато се регистрирате в дирекциите „Бюро по труда”,  ще представяте по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.Целта им е да се облекчи
Регистриран сте в “Бюро по труда”, според трудовия посредник ви се предлага подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по Закона за насърчаване
В България често парите не достигат от заплата до заплата и се налага да се вземат кредити. Пък и все пак сме си българи – винаги искаме да си купим
Право на парично обезщетение за безработица имате, ако сте внесли дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Трябва да отговарят
Безработните българи ще могат да се регистрират по електронен път в бюрата по труда. За безработните, които нямат интернет, ще се запази възможността за подаване на заявленията и на хартия
Здравните вноски са по-високи от началото на 2017 за безработните – сега държавата очаква от вас да плащате по 18.40 лева месечно, вместо както досега по 16.80лв. месечно. Сумата за
Част от студентите – предимно тези в редовна форма са издържани от родителите си, докато следват. Но друга част се издържат сами. Тези усилия би трябвало да се стимулират и
Дирекциите “Бюро по труда” предлагат следните услуги по професионално ориентиране: Професионално консултиране – индивидуално или групово. Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по отношение на: избора на професия (специалност)
І. Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за
I. Условия за регистрация на гражданите на страните – членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в дирекциите “Бюро по труда” и необходимите за това документи. Право на регистрация в дирекциите