Международно законодателство

За българите в Италия – здравеопазване, към кого да се обърнете. Първи стъпки


Италия е шестата по големина държава в Европа и една от държавите, където живеят и работят най-много българи. Въпреки кризата, тя остава едно от местата с най-добър стандарт на живот.
Италия е на първо място в Европа и на второ в света след Сингапур по най-здравословен живот, сочи класация на Блумбърг. Класацията се базира на множество фактори: нива на смъртност сред населението, брой пушачи, процент на имунизации, ефективност на здравеопазването, удовлетвореност на населението от здравните грижи, продължителност на живот. Изглежда, че италианците следват принципа си “La salute prima di tutto!” — здравето преди всичко.
През 1978 г. правителството създава SSN – Servizio Sanitario Nazionale (Национална здравна служба), която попада под юрисдикцията на Министерство на здравеопазването, финансира се от данъкоплатците и предоставя здравно обслужване на всички граждани. Държавата въвежда и публично-частно партньорство в сферата на здравеопазването. Националната здравна служба е работодател на всички семейни лекари в страната. Всеки гражданин е задължително записан при общопрактикуващ лекар, а децата до 6 години – задължително при педиатър.
Opгaнизaциятa нa здpaвeoпaзвaнeтo e нa 3 нивa – дъpжaвнo, peгиoнaлнo и мecтнo. Качеството на предоставените здравни грижи е различно в различните области на Италия, като в южните по малки градове, достъпът е затруднен и има достъп само до държавно здравеопазване.
Всички лица, легално пребиваващи в Италия, имат право на лечение при заболяване и майчинство от Италианската национална здравна система, като за целта трябва да се регистрират в местната здравна каса. Здравните застраховки се изплащат от Националния социално-осигурителен институт (www.inps.it). За повечето категории, сумата е равна на 50% от средната обща дневна работна заплата за първите двадесет дни на болест и 66,66% за следващите дни от същата болест или рецидив. Обикновено се заплаща от работодателя.
Дoбpoвoлнo здpaвнo зacтpaxoвaнe в Итaлия – повечето италианци си правят частна здравна осигуровка. Частните болници предлагат висококачествено обслужване, избягва се дългото чакане, а и така имат възможност сами да избират лекари-специалисти. Недостатък – разбира се – излиза доста скъпо. Предлагат се различни възможности и услуги, които може да изберете, като полиците могат да включват и обезщетение, ако за известен период не може да работите.

Според закона, ако някой има здравословен проблем ( без гинекологичните и стоматологичните) първо трябва да се обърне към личния си лекар, който след преглед може да го насочи или за изследване или за стационар. Кабинетите на лекарите към обществената служба са отворени от понеделник до петък. Работното време варира, но обикновено то е няколко часа сутринта (напр. от 8:00 до 10:00 ч.) и няколко часа следобед (напр. от 15:00 до 17:00 ч.).
За да си запишете час при специалист в Италия обаче, отнема време – от няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от натовареността на лекаря. Неотложната хоспитализация се извършва веднага, а планова -с изчакване, което може да продължи седмица или до 1 месец. Може да ви се наложи да платите за спешна медицинска помощ, ако не ви хоспитализират след лечението.
Обърнете се към най-близката местна здравна служба (Azienda di Sanità Locale-ASL) за повече информация. Там може да се обърнете и за помощ при избора ви на GP, самата процедура по регистрация ,а и след нея ще получите здравен номер и карта.
Пациентите заплащат единствено малка сума за посещението при лекаря. Символична такса за преглед при специалист, например плащат над 65-годишните с определен доход, децата, страдащите от хронични болести, диабет, епилепсия и т.н. Ако се налага посещение при специалист или в диагностичен център – цената на прегледа е фиксирана. Изследванията, които назначава GP-тo, се заплащат, като стойността им зависи от сложността, може да се наложи да платите такса (наречена ticket) за медицински услуги.
Лекарства с рецепта се предписват от семейния лекар и се покриват изцяло от Националната здравна служба. Можете да купите някои лекарства без рецепта – попитайте вашия фармацевт. Аптеките са обозначени с големи зелени кръстове. Може да направите и консултация с фармацевт относно необходимите ви медикаменти, ако приемате предписани в България лекарства за техния еквивалент.
Спешна помощ се предоставя от всички обществени болници и е напълно безплатна за всички граждани, туристи, дори незаконно пребиваващи имигранти без документи. Ако пациент повика линейка на Спешна помощ, а състоянието му не е животозастращаващо, плаща такса.
Можете да използвате своята ЕЗОК само за посещение при лекар, който работи за обществената здравна служба. Частните лекари не са длъжни да приемат ЕЗОК.
И още:
• 112 – спешни случаи – линейка, полиция, пожарна
• 118 – Спешна помощ (Emergenza sanitaria)
• 113 – Полиция (Carabineri)
• 115 – Пожарна (Vigili del fuoco)
• 170 –Informazione internazionali

rabotatami.bg,
Светлана Димитрова

Коментари

коментирай