Международно законодателство

Испания: система на здравеопазване, регистрация, болници, аптеки и още


Автор: Светлана Димитрова

Време е за следобедна сиеста и да отделите пет минути, за да разберете повече за системата на здравеопазване, как да да се регистрирате за личен лекар, за болниците, част от вашите права, аптеки и лекарства в слънчева Испания, където последното десетилетие, намериха дом хиляди наши сънародници.

Испанската система на здравеопазване е една от най-добрите в света.Въпреки това, според мнения на наши сънародници, достъпът до здравни грижи e затруднен и може да получите час за специалист след седмици.

В Испания отделят около 10% от БВП за здравеопазване. За разлика от други страни в Европа, като например България, където имаме недостиг на лекари, там се падат по 4 лекаря на 1000 души.
Испанките пък се нареждат на второ място в света по продължителност на живот след японките според СЗО.

Действащата здравна система в Испания се основава на Общия Здравен Закон /ОЗЗ/ от 1986 г., потвърждаващ универсалното право на здравеопазване, заложено в Конституцията на Испания от 1978 г.
Всички наети и самонаети лица трябва да се присъединят към социално-осигурителната система и да заплащат месечно социално-осигурителните си вноски.За да получите достъп до испанско здравеопазване трябва да бъдете здравноосигурен в испанската здравна система, да имате здравна застраховка, европейска здравна карта или да сте гражданин на държава, която има двустранен договор с Испания за здравни грижи – по-специално Чили, Перу, Бразилия, Андора, Еквадор, Парагвай. Ако не отговаряте на някои от тези критерии, ще заплатите съответна такса, освен ако не се касае за спешен случай.Здравеопазването е безплатно.
В Испания държавата покрива здравните и фармацевтични нужди на своите граждани чрез Националната здравна служба, финансирана чрез социално – осигурителните вноски и управлявана от автономни общности чрез Здравния департамент и регионалните Здравни служби.
Ако не сте осигурени за държавно здравеопазване по какъвто и да е друг начин, испанските регионални здравни органи предлагат специална схема за заплащане (convenio especial). Това е схема за обществено здравно осигуряване, налична в цялата страна, където плащате месечна такса за достъп до държавно здравно обслужване. Схемата се управлява от всеки автономен регион.

Как да получите достъп до здравеопазване в Испания?

Първо, трябва да се регистрирате като социално осигурен (Dirección General de la Tesoreria General de la Seguridad Social или TGSS), имат представителства в цяла Испания, за да получите номер за социално осигуряване. Ще трябва да представите паспорта или личната си карта, сертификата за пребиваване и попълнен формуляр за кандидатстване. Също така трябва да сте регистрирате в кметството. След като се регистрирате в TGSS, ще получите номер на социална осигуровка и документ, в който се посочва, че имате право на достъп до медицинска грижа.После вземете сертификата, паспорта и номера NIE (идентификационен номер на чужденец) и отидете местния здравен център.

След това, следва да изберете личен лекар(médico de cabecera) , където ще ви бъде издадена и здравна карта(tarjeta sanitaria individual). За всяко посещение в обществена или частна испанска болница трябва да носите здравноосигурителна карта(Sistema de Informacion Poblacional/ SIP) или доказателство за частна застраховка или лична карта, за да получите безплатни или субсидирани здравни услуги.Пациентите, които искат да посетят специалист чрез държавната система, трябва да получат направление от техния лекар, а тези, които имат частно здравно осигуряване, могат да посещават специалист директно.

Болниците?

На разположение на живеещите там са както частни, така и държавни здравни заведения. Някои болници (hospitales) и здравни центрове (centros de salud), предлагат както частно, така и държавно здравно обслужване. Трябва да посочите какво избирате.

Лекарите в Испания могат да предлагат както частно, така и държавно здравеопазване. Възможно е да има отделни часове за прием на частни и държавни пациенти.Добре е да се запознаете и с Carta de Derechos y Deberes (Харта на правата и задълженията), която определя вашите права като пациент.
Обикновено запазвате час, за да посетите лекар в здравен център, а лекарите с индивидуална практика, могат и да приемат според поредността на пристигането. Имате право да бъдете придружавани от приятел или роднина по време на консултации.
Някои частни здравноосигурителни дружества имат списъци с одобрени частни болници, лекари и специалисти, от които клиентите трябва да избират.

Извънболничната помощ се предоставя от отделни извънболнични центрове, извършващи консултации, диагностика и малки хирургични интервенции.
Всеки автономен район има поне една болница за 24 часова неотложна помощ.

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНОСИГУРИТЕЛНА КАРТА?

Преди да се обърнете към даден лекар или болница, проверете дали те са част от обществената система за здравеопазване и дали биха приели вашата Европейска здравноосигурителна карта.Ако ви е необходим спешно лекар се уверете, че разполагате с валидна Европейска здравноосигурителна карта, и поискайте да ползвате финансирани от държавата здравни услуги.Ако поискат от вас да заплатите предварително, това означава, че не ви лекуват в рамките на общественото здравеопазване и вашата Европейска здравноосигурителна карта няма да бъде приета.С изключение на наистина извънредни случаи в рамките на първичната медицинска помощ зъболечението по принцип не е включено в обществената система.

Аптеки и лекарства?

Търсете голям зелен кръст и лесно ще разпознаете, къде има аптека.Аптеките обикновено се отварят от понеделник до петък от 9.30 до 14.00 ч. И от 17.00 до 21.30 ч., А събота от 9.30 до 14.00 часа.
Можете да получите лекарствата, предписани ви от държавен лекар, във всяка аптека (farmacia).Ако ви е нужно лекарство, след като сте изписани от болница, това ще бъде посочено в болничния медицински доклад. Трябва да отидете с доклада в център за първична медицинска помощ (Centro de salud), където лекар ще ви издаде рецепта.Трябва да платите процент от разходите за лекарства, които се отпускат по лекарско предписание, а разходите не се възстановяват. Колко плащате зависи от доходите и от това дали сте в трудоспособна възраст или пенсионер.Цените на лекарствата са стриктно регулирани, въз основа на цените на материалите и са сред най-ниските в ЕС.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Министерство на здравето, социалните услуги и равенството)
Тел.: +34 901 400 100
Ел. адрес: oiac@msssi.es
Уебсайт: www.msssi.gob.es

www.seg-social.es – Испанската служба за социална сигурност, където можете да намерите информация за всички социални придобивки
Здравеопазване в Испания: healthcareinspain.eu
Болници: hospitalandia.com
Класация на най-добрите: sanidadysalud.com
Намерете най-добрата болница: hospitales.ftb-reference.es

За всички спешни случаи наберете номер 112
За линейка, наберете 112 или 061
За полицията наберете 092
За противопожарната служба наберете 112 или 080.

Коментари

коментирай