Международно законодателство

Пенсии в Германия. Германска пенсиона система – накратко


“Мога ли да получавам пенсия от Германия, след като съм работил там?“ Този въпрос, който си задават мнозина българи, работили в Германия. Накратко ви представяме основните положения отнасящи се да немската пенсионна система, предстои и по-подробно разглеждане на видовете пенсии. Пенсионно-осигурителната система се базира на т.н. договор между поколения. Това означава, че системата се финансира от осигуровките, които плащат работещите, а средствата се превеждат под формата на пенсии на оттеглилите се от трудова дейност. Държавното пенсионно осигуряване е задължително за хора, работещи по трудов договор.
Всички, които се осигуряват задължително (служители и самоосигуряващи се лица получаващи повече от необлагаемия минимум) са осигурени за пенсия. Доброволно осигуряване е възможно за всички навършили 16 години, пребиваващи в Германия, и за всички германци в чужбина.
Отлагане на пенсионирането – пенсионирането може да се отлага неограничено.
Възраст за пенсиониране – увеличава се поетапно до 67 години.
Определящи фактори за размера на пенсията – размера на доходите през цялата кариера и доброволните вноски, както и периодите при отглеждане на дете.
Процедура за достъп до пенсия – Подава се заявление до компетентната социално-осигурителна институция.

Основа за изчисляване на пенсията – осигурителния доход на лицето през цялата кариера.
Периоди без вноски, които се взимат под внимание (Anrechnungszeiten) – периодите в болнични, рехабилитация, безработица, получаване на пенсии, обучение след 17 годишна възраст. Заместващи периоди (Ersatzzeiten) преди 31.12.1991 г. са в изпълнение на военна служба или при задържане по политически причини. Други периоди, които се взимат под внимание (Berücksichtigungszeiten) – периодите в отглеждане на дете до 10 години.

Актуализация на пенсиите – пенсиите се актуализират всяка година на 1 юли според равнището на средния осигурителния доход в страната чрез промяна на стойността на 1 пенсионна точка. Отделно от промените в средния осигурителен доход се взима под внимание промените в съотношението между плащащи осигурителни вноски и броя на пенсионерите . Има предпазна клауза, която не позволява стойността на пенсионната точка да се понижава. Вместо това, през следващите периоди стойността й ще се повишава с половината от полагащата се актуализация.

Максимална пенсия – няма таван на пенсията.

Данъци върху пенсиите – в Германия се дължат данъци, както и има лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения.
Вноски за социално осигуряване от пенсията – % здравна осигуровка + допълнителна вноска от %. В допълнение пенсионера плаща допълнителна вноска несвързана с дохода на здравния фонд. Размера на допълнителната вноска се определя от здравния фонд. Пенсионерите, които не са в състояние да плащат тази допълнителна вноска получават подпомагане (Sozialausgleich). Пенсионера плаща % вноска за дълготрайни грижи. Пенсионерите родени след 1939 г., които нямат деца, плащат допълнителна вноска .

Ранно пенсиониране – трябва да се актуализира към новата стандартна пенсионна възраст. Когато стандартната пенсионна възраст е 67, ранното пенсиониране е възможно на 63 (за хората с увреждания от 62), след 35 години осигурителен стаж. Стандартната пенсионна възраст остава 65 и ранното пенсиониране е възможно при следните условия: на 60 години за жени родени преди 1952 г. след поне 15 години осигурителен стаж, като поне в 10 години трябва да са правени осигурителни вноски до навършване на 40 годишна възраст, като стандартната пенсионна възраст в случая се брои за 65; на 63 за лицата родени преди 1952 г. с 15 години осигурителен стаж ако са внасяли осигуровки за поне 8 от последните 10 години, и са били безработни за 52 седмици след навършване на 58,5 години или са били назначени на непълно работно време на длъжности за възрастни за 24 календарни месеца..

Частични пенсии – пенсиите за възраст могат да се получават като пълни пенсии (Vollrente) или като частични пенсии (Teilrente) в размер 1/3, 1/2 или 2/3 от пълната пенсия.
Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи – няма ограничения за доходите от труд след навършване на стандартната пенсионна възраст. Но получатели на пълна пенсия с доходи от труд преди навършване на стандартната пенсионна възраст, не трябва да надхвърлят определения размер. Всякакви доходи над тази сума рефлектират в намаление на пенсията със съответния размер. Пенсията се спира в случай на превишаване на максималния размер на допълнителните доходи.
Право на пенсия за възраст при движение в Европа – пенсията ще бъде изплащана без значение в коя страна на ЕС (включително и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) се намира лицето.
Пенсиите за възраст се разглеждат като награда за усилията по време на кариерата. За да се получават, осигуреното лице трябва да е на определена възраст и да има минимален период, в който се е осигурявало (не по-малко от 5 години, в които са правени осигурителни вноски или заместващи периоди без вноски)

В Германия се изплащат следните видове пенсия :

-Нормална пенсия – 35 години трудов стаж

-Пенсия за многогодишни работници – 45 години трудов стаж

-Инвалидна пенсия

– Пенсия за хора с намалена трудоспособност

– Пенсия за вдовици, вдовци и сираци

– Пенсия за жени и безработни
За повече може да посетите и сайта на Европейската комисия/European commission/.

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай