Международно законодателство

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) – в помощ на работещите в страни от ЕС българи


Днес много от пътуващите за работа в чужбина са на ясно, как стои въпроса, но и често въпросите около здравните осигуровки не е напълно ясен. Съгласно българското национално законодателство ЕЗОК се издава само на здравноосигурени граждани с непрекъснати здравноосигурителни права.
Какво представлява европейската здравноосигурителна карта?
Това е безплатна карта, която в случай на нужда ви дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава.
ЕЗОК цели да улесни гражданите на всяка страна членка на Европейския съюз, временно пребиваващи на територията на друга страна членка, при получаването на спешна и неотложна медицинска помощ. Въвеждането на ЕЗОК създаде условия за премахване на разликите в правата на отделните категории временно пребиваващи граждани и сега вече те всички имат право както на спешна, така и на неотложна медицинска помощ.
Въвеждането на ЕЗОК съкращава и опростява бюрократичните процедури, тъй като се премахва необходимостта от попълване на формуляри при всяко пътуване на лицето в чужбина. Достатъчно е притежателят на ЕЗОК да я представи на лекаря/здравното заведение и по отношение на спешната и неотложна помощ той бива третиран наравно с местните осигурени лица, а заплащането за оказаната му услуга (в повечето случаи) става чрез местна здравноосигурителна институция, която впоследствие се реимбурсира от здравноосигурителната институция, в която лицето е осигурено. За да се случи това, пациентът трябва да е получил медицинска помощ в здравно заведение или при лекар, които работят с местната здравноосигурителна система.
За да имате право да получите карта, трябва да бъдете застраховани или здравно осигурени по националната социалноосигурителна система в някоя държава, членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Всеки член на семейство, което пътува, трябва да има своя собствена карта.
Лица от страни извън ЕС, които пребивават законно в ЕС и са здравно осигурени в държавна схема за социална сигурност, също имат право на карта. Гражданите на страни извън ЕС обаче не могат да използват своята ЕЗОК за лечение в Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
Ако органите в някоя от страните от ЕС – или Исландия. Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария – отказват да признаят вашата ЕЗОК, можете да поискате от застрахователя във вашата страна да се свърже с лекаря или болницата в съответната страна.
Как изглежда ЕЗОК?
Този документ е с вида и размера на карта за банкомат, и се събира в джоба или портфейла.
Върху картата се съдържа следната информация: имена на притежателя на картата;

дата на раждане;

осигурителен номер;

код по ISO на страната членка;

идентификационен номер (или името) на здравноосигурителната институция, която издава картата;

номер на картата;

срок на валидност на картата

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай