Работа

Напоследък има много агенции, които предлагат и съдействат за намиране на работа. Но трябва да бъдете внимателни, тъй като в последно време се навъдиха много некоректни такива, чиято цел е
Тежката икономическа криза, безработица главно сред младите, постоянно растящи разходи, са една минимална част от причините, всеки втори у нас да се замисля и да търси възможности за работа в
Work and Travel USA е програма за международен и културен обмен, която дава възможност на студентите да живеят и работят в САЩ през летния сезон, както и да пътуват, да
Визите за САЩ, които се издават от консулския отдел на съответното посолство са много разнообразни по своя вид, но се разделят в две главни групи – имигрантски и неимигрантски. Процесът
1.Общи правила: – поискайте от работодателя да Ви изпрати договор за работа/ копие от него; – проверете дали в договора са регламентирани условията на труд, възнаграждението, отпуски, здравно и социално
Посредническите услуги по заетостта се организират и предоставят от лица, които притежават необходимия лиценз от Агенцията по заетостта (АЗ). Актуален списък на лицензираните български посреднически агенции може да се намери
І. Агенцията по заетостта е институцията, която осъществява връзката между кандидатите за работа и чуждестранния работодател. Тя е длъжна да провери дали са защитени правата и интересите на българските кандидати
От 1-ви януари 2014 година, като граждани на Европейския съюз, българските граждани могат свободно да работят във Франция (с изключение на някои публични длъжности, както и в някои регламентирани професии
През последните години много български граждани се преместиха във Великобритания, като мнозинството от тях намериха работа .Считано от 01.01.2014г. не се изисква разрешение за работа и карта за достъп за
Притесненията на много български домакинства за бъдещето ги принуждават да използват и най-малката възможност да се хванат на каквато и да била работа, най-вече в съседни държави. Не са малко