Работа Работа в чужбина

Програма Work and Travel USA


Work and Travel USA е програма за международен и културен обмен, която дава възможност на студентите да живеят и работят в САЩ през летния сезон, както и да пътуват, да опознаят американската култура и начин на живот. За да бъдеш там ти е необходима неимигрантска виза (J-1 Exchange Visitor), която ти позволява да работиш до 4 месеца в страната. Правителството на САЩ отпуска 30 дни след изтичането на визата – това е период, през който нямаш право да работиш.

Work and Travel USA е програма за културен обмен, одобрена от правителството на САЩ. Тя дава възможност на студенти редовно обучение да прекарат до 5 месеца в САЩ по време на лятната си ваканция.
Студентите могат легално да работят до 4 месеца в периода между 1 май и 1 октомври. През последния месец от програмата, участниците могат да пребивават легално в страната без право на труд.
Най-често заеманите работни позиции са в сферата на туризма – хотели, ресторанти, увеселителни паркове, магазини, търговски вериги и др.
Програмата Work and Travel USA e разработена от Държавния Департамент на САЩ. Всяка година повече от 10 000 студента от България участват във Work and Travel. Всеки участник получава виза J-1, която му дава право на легална работа в САЩ за ограничен период от време, а заедно с това и шанс :
Да направи пътешествие през океана
Да се запознае отблизо с това как работи и живее обикновеният американец
Да намери много нови приятели от различни държави и националности
Да си докаже, че сам може много, а с приятелите си – още повече
Да си създаде контакти, които да му помогнат за бъдещето
Да подобри знанията си по английски език
Да обиколи по свой вкус частица от една необятна страна, която предлага от всичко за всеки

Основните възможности, които Work and Travel USA предлага са:
Работно разрешително за 4 месеца (в периода май-октомври)
Осигуряване на работна оферта при сигурен и проверен работодател, предимно в сферата на туризма и обслужването: хотели, ресторанти, увеселителни паркове, магазини и др.
Възможност за намиране на допълнителна работа
Предварителна ориентация на участниците с информация за начина на живот и работа в САЩ
Възможност за едномесечен туристически престой след четвъртия месец

Какво е спонсор и защо това е важно за участниците по Work and Travel?
Спонсорите на Work and Travel са американски фирми и организации, които имат право да издават работни разрешителни на участниците по програмата и са задължени да им оказват съдействие през време на престоя им в САЩ. Повечето спонсори предлагат работни оферти и поддържат връзката между работодателите и студентите, като следят за стриктното спазване на условията по програмата, определени от Държавния департамент на САЩ.
С тяхна помощ можеш да:
намериш по-лесно работа на директна среща с работодатели
получиш 24 часова телефонна връзка за помощ докато си в САЩ
сключваш договори само със сигурни и проверени работодатели
получиш по-бързо и по-лесно всички документи, необходими за взимане на виза
ако вече си бил на Work and Travel, може да пробваш Internship USA и Career training USA

Какво е заплащането, ако съм по Work and Travel?

Заплащането се определя от работната позиция. Минималното федерално заплащане в САЩ е $7.25 на час, но варира в отделните щати. Студентите които заемат т.нар. позиции с бакшиш (сервитьори, отсервиращи), получават минимум $2.13 на час плюс бакшиш. В САЩ бакшишите са почти задължителни и често достигат 20% от сметката. Ако студент работещ на подобна позиция не “прави” $7.25 на час, работодателят е длъжен да доплати разликата. Може да се каже, че студентите по програма “Work & Travel” получават средно между $8.00 – $9.00 на час, а често достигат $12 -$14 и повече на час.
Работи се на пълен работен ден, 36-40 часа седмично. Допълнителните часове (overtime), се заплащат по 1,5 над нормалното заплащане. Статутът, който имате като притежатели на J-1 виза, Ви позволява да работите легално и за друг работодател (second job).

Коментари

коментирай