Работа Работа в чужбина

Знанието на чужди езици, защо е нужно? Възможности и предимства


Тежката икономическа криза, безработица главно сред младите, постоянно растящи разходи, са една минимална част от причините, всеки втори у нас да се замисля и да търси възможности за работа в чужбина.Намирането на работа в съседни на нашата страна държави, както и по-отдалечени от континента е изход от създалата се ситуация.

Много наши сънародници търсят реализация и развитие за себе си и семействата си в областта на туризма, различни селскостопански дейности, строителство, че дори социални помощи като отглеждане на деца, грижа за възрастни и т.н.

Ако знам чужд език имам ли по-голям шанс за добра работа? Да владееш чужд език, за да работиш в чужбина вече не е мода, а необходимост. Днес все повече българи напускат страната, за да търсят перспектива в друга страна, но възможностите, които се разкриват неминуемо са свързани с познанията по чужд език – например, познанията по английски език са от изключително значение дори при кандидатстване за работа в България, а какво остава за намиране на такава извън нея.
Сред водещите предпоставки за реализиране на работа в чужбина, се пада на познанията на език. Разбира се това е първото и водещо нещо, а с него и шанса за договаряне на по-добри условия на труд, по-високо заплащане и по-висока длъжност.
Съществуват множество агенции и фирми, които днес предлагат под различни форми, включително и онлайн обучения за изучаване на език. Многобройни са езиковите школи, в които всеки може да открие своя стил на учене- групови занимания, индивидуални уроци, Online обучение, самоучители.
Те са в голяма полза на владеещите слабо или без никакви познания в дадена област.
С привилегия са и онези, които знаят повече от един език, но такива групи и хора са вече, по-рядко срещани. Те от своя страна могат да търсят работа из широк диапазон и различни сфери. Обикновено, когато кандидатствате за работа познанията по съответния чужд език, който се изисква, се проверяват по време на самото интервю или още в предварителния разговор по телефона.
Голяма част от обявите за емигранти за работа в чужбина включват владеенето на езика като необходимо – а не допълнително – условие за кандидатстване. От друга страна, много от програмите по професионално обучение с цел бъдеща реализация също изискват от постъпващите да владеят език. Развитието в работната йерархия до голяма степен се определя и от нивото на езика. Трудно би било на един работник – та дори и да е най-кадърният, опитен и старателен – да успее да усвоява всяка нова техника или работна политика, ако не разбира какво му говори работодателят, нали ?
И все пак – перфектно ли трябва да е нивото на местния език, когато отиваме да си търсим работа в съответната страна? Да, при положение, че ще бъдете наети на сериозни, отговорни и висококвалифицирани позиции като инженер, лекар и така нататък. Ако обаче започвате от нулата, средни познания са ви напълно достатъчни. Добре е да знаете, че повечето българи в последствие успяват да научат език и в началото колкото и затруднения да изпитват, все пак успяват да се справят – и с работата, и със социалния живот. Липсата обаче на каквито и да е познания са сериозна пречка за вас да си намерите не просто подходяща, но и каквато и да е работа. Ако това е вашият случай, обмислете двата варианта, които стоят пред вас – да запишете един бърз интензивен езиков курс още докато сте в България, или да направите същото, но на местна почва, където преподавателите са от съответната страна или поне хора, които от дълги години живеят там и владеят перфектно езика.
И не на последно място, знаейки езика, по-лесно можете да търсите и защитите трудовите си права.

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай