Работа Работа в чужбина

Как да намерим по – лесно работа във Великобритания – кратки съвети


Няма значение в коя държава сме придобили опит, важно е как го представяме в своето CV и мотивационно писмо, а след това – на интервюто.
Не подценявайте опита, който сте придобили, а напишете на лист хартия всички умения, които имате. Избройте всичко, за което се сещате, и помислете кои от тези качества съвпадат с желаните от работодателя. После направете сверка с реалността. Един от добрите онлайн ресурси е www.nationalcareersservice.direct.gov.uk. Там можете да намерите длъжностни характеристики (Job Description) на стотици позиции, както и уменията, които се изискват за тях.
Също помислете за вашите „transferable skills“ – уменията, които сте придобили от училище, университета, предишни работни места и сега можете да използвате в новата си работа. Други акценти, на които се държи при прочита на вашето CV, са комуникационните ви умения, как организирате работния си ден, дали можете да приоритизирате задачите си и да спазвате срокове.
Проучете компанията и нейните професионални изисквания за конкретната позиция, защото, даже и да имате най-страхотния опит от България или Великобритания, те няма да имат ефект, ако не представите информацията по начин, който да предизвика внимание и интерес.
Практиката на работодателите в Англия е и да проверяват референциите на кандидата, след като му направят предложение за започване на работа (т.нар. provisional offer of employment).
Когато искате лична препоръка, поискайте я от човек, който може да се изказва добре, звучи ясно и точно, за да може това да остави позитивно впечатление в потенциалния работодател. Обикновено човекът, който ви дава лична препоръка, трябва да ви познава от поне 2 години, а в някои справочници ще забележите, че пише даже 3 или 5 години. Това понякога зависи от обстоятелството какво точно иска потенциалният работодател, но имайте предвид,че минимумът е 2 години познанство. Трите основни вида препоръки са: – Референция от предишен работодател (Employment Reference).Ако поискате такава препоръка, тя трябва точно да отразява това, което сте направили за компанията. Един работодател може да откаже да издаде препоръка на свой служител, но задължително трябва да обясни каква е причината за това. Някои компании имат политика да не дават препоръки и това е ясно описано в техните вътрешни правилници. Ако случаят не е такъв, можете да поискате референция от вашия пряк началник или от колега, с когото работите заедно. Винаги се гледат с по-добро око препоръки от прекия началник. Друг вариант е да се свържете с отдела по човешки ресурси (HR Department)и да помолите да ви бъде издадена „фактическа“ препоръка (Factual Reference). Потенциалният работодател има право да се свърже с хората, които кандидатът е дал за референти само тогава, когато кандидатът е дал разрешение за това.

– Референция от учител, колеж, университет или друга образователна институция (Academic Reference). Ако сте ходили на курсове в UK (кратки или по-продължителни), имате право да поискате препоръка от вашия преподавател. В този случай референциите описват главно как сте се справяли със занятията – дали сте предавали всичко преди крайните срокове, дали сте се старали, как сте се представяли в групови проекти и дали сте ходили редовно и навреме на занятия. Тези на вид все простички неща дават на потенциалния работодател добра идея как ще се представяте и със задълженията си на работа.

-Референция от приятел/познат (Character/Personal Reference). Имайте предвид, че препоръка от роднина (особено някой със същата като вашата фамилия) или от лице, което живее на същия адрес, на който живеете и вие, не се приемат.

Коментари

коментирай