Работа Работа в чужбина

На работа в Швейцария: възможности, права, съвети. Първи стъпки,и още…


Швейцария – Алпи, богатство, референдуми, спокойствие, неутралитет, ски, шоколад,  часовници, добро образование, банки, Женева, Лозана, Берн, Цюрих…

 А някога, в началото на ХХ век на България също са казвали Швейцария на Балканите, и оттогава може би винаги си мечтаем да може да се сравняваме с алпийската страна.

Швейцария, официално Швейцарска конфедерация, е  вътрешноконтинентална конфедерация от двадесет и шест кантона в Централна Европа. Населението на страната е около 8 милиона души, като се състои от три основни етнолингвистични групи – немска, френска и италианска – и малък процент ретороманско говорещо население. Имигрантите наброяват около 2 милиона.

Швейцария е една от страните с най-висок стандарт в Европа след Норвегия и Исландия, а икономиката на  й една от най-развитите в света, като швейцарският франк е една от най-силните световни валути и има най-нисък процент на инфлация.

Успехът на страната  се дължи на редица фактори: позицията на традиционен неутралитет, която Швейцария поддържа през различните войни, икономическата и политическа стабилност, устойчивостта на швейцарския франк, прословутата система за запазване на банкова тайна, създадена със закон от 1934 г. и др.

Дори в условията на финансова криза, безработицата в страната остава по-ниска от тази в останалите европейски държави – под 4%.

Страната има добре развит промишлен сектор и компании с обширна дейност по целия свят, като Nestlé, Omega и Davidoff и др.,а също и развито земеделие и животновъдство, които се субсидират от държавата. Така се стимулира вътрешното производство, дори да няма гаранция, че консумацията ще бъде осъществена вътре в страната.

Работа за българи в Швейцария – възможности и изисквания

Това е страна, която предлага много възможности за отлично професионално развитие. Но за да получавате високо възнаграждение ви трябва и висока професионална квалификация. Има и още бариери, които стоят пред вас.

До  31  май  2018  г.  се  въвежда годишна  квота от  996  разрешителни  тип  „В“   общо  за България и за Румъния за лица, които искат да извършват трудова дейност на територията на Конфедерация Швейцария.

През този период българските граждани ще продължат да могат свободно да влизат, да се установяват и да работят на територията на Конфедерация Швейцария на основата на Споразумението за свободно движение (FMOPA).

За да работят в Швейцария българските граждани трябва да получат разрешение за работа. За получаването на разрешението е необходимо представянето на заявление от работодател в Швейцария, който трябва да докаже, че не е намерил местен работник . Броят на разрешенията за работа също е ограничен с квоти.

Търсят се работници в селското стопанство, в строителството и хигиенисти. Заплатите са между 4000 и 6000 франка, като повечето работодатели предлагат квартира и храна.Подобни условия се предлагат и за детегледачки, като повечето семейства обещават 120 часа годишно уроци по немски или френски, както и 20 дни платен годишен отпуск.Машиностроенето е най-важния отрасъл на промишлеността, така че ако имате инженерно образование не е изключено да намерите добро развитие и там.

Банковата система заема най-голям дял в сектора на услугите. Швейцария е един от водещите финансови центрове в света. Под контрола на швейцарските банки се намират огромни капитали.Трябва да имате добро икономическо образование и да знаете някои от местните езици и английски език задължително,, за да започнете работа в банковия сектор.

Възможностите Ви за работа в Швейцария се увеличават с това, че в страната има няколко официални езика.

Трябва, разбира се, да имате набор от стандартните документи за кандидатстване за работа в чужбина, преведени на някой от официалните за Швейцария езици – немски, френски, италиански и реторомански.

Регистрация, когато пристигнете на работа…

В рамките на 14 дни от пристигането си в Швейцария чуждите граждани трябва да се регистрират в съответната община. Общината ще придвижи документите им до съответните кантонни власти, когато трябва да се издаде разрешение за пребиваване. Повече на:  www.bfm.admin.ch

При  започване  на  работа  в  Швейцария  с  продължителност    до   3   месеца   в   една календарна година, българските граждани не се нуждаят от получаване на разрешение за пребиваване.  Необходимо  е  обаче  да  бъдат  регистрирани  от  своя  работодател  по електронен път.

Заетите лица, самостоятелно заетите лица със седалище в държава-член на ЕС-27 или ЕСТА, както и лица, командировани в следните браншове: строителство и довършителни работи; градинарство и озеленяване; хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, промишлено  и  битово  почистване,  сектор  услуги  за  охрана  и  сигурност,  пътуваща търговия (изключение: цирковите артисти и пазарни търговци трябва да подават формуляр за уведомление след деветия ден от работа) следва да бъдат регистрирани  от  първия  ден  на  заетостта  им  . Всички останали са освободени от задължението за регистрация при заетост с продължителност, по-малка от 8 дни.

При започване на работа, която ще продължи  повече  от  3  месеца  в  календарна  година  , срещу представяне на своя трудов договор работникът/служителят следва да получи  разрешително   за   пребиваване .  Разрешителното  е  валидно  за  цялата   територия  на Конфедерация Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място.
За тази цел в рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва  да  носят  лични  документи  (лична  карта  или  паспорт),  както  и  писмен  трудов договор с работодател.
Разрешителните са два вида:
1.  разрешително за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“ при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни) или
2.  разрешително за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“ при представяне на договор за работа за срок по-дълъг от година или при безсрочен договор), което е валидно до 5 години.

 

Търсене на работа в Швейцария

1.Работни места можете да търсите на интернет страницата на общественатате служба за заетост: www.treffpunkt-arbeit.ch
2. Вприложенията на ежедневниците –  www.zeitung.ch  ,  www.onlinenewspapers.com  и в on-line трудовите борси като: www.monster.ch , www.jobs.ch , www.gastro-express.ch
2. Чрез агенция, на проверете внимателно дали е лицензирана  и условията на труд, които ви се предлагат.
 Не тръгвайте, ако нямате осигурена работа там или заделени пари, които да покрият нуждите ви първите няколко месеца.

 Социална сигурност и здравеопазване

Швейцария далеч не е най-социалната държава в Европа, даже напротив.

Социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение.

В Швейцария отпуската по майчинство е 16 седмици и започва от деня на раждането, т.е. в общия случай си работиш до последно.  Логиката е, че отпуската трябва да се фиксира към сигурно събитие (датата на раждане) и нужда (16 седмици без работа, 8 от които са платени 100%, а останалите – 80%). Презумпцията е, че ще си работоспособна до последния ден и че не държавата, а само ти и лекарят ти могат да преценят ако имаш нужда от допълнителни почивни дни.

В Швейцария има универсална здравна система от 1994 година чрез частни застрахователи. Здравеопазването тук е второто най-скъпо в света, след САЩ.

Здравната застраховка не е обвързана със заплатата. Гражданите могат да избират от различни частни планове, а тези, които не могат да си ги позволят кандидатстват за субсидия от държавата.Размерът й варира в зависимост от осигурителната компания, местоживеенето и избрания вид осигуровка.

B cтpaнaтa cъщecтвyвaт мнoгo paзлични видoвe мeдицинcko зacтpaxoвaнe – зa paбoтeщи и нepaбoтeщи гpaждaни, зa инвaлиди, xopa в нaпpeднaлa възpacт, зacтpaxoвaнe зa бpeмeннocт и мaйчинcтвo, cpeщy нeщacтeн cлyчaй в пpoизвoдcтвoтo и в битa и т.н.

Чyждeнцитe, нaмиpaщи ce в cтpaнaтa пoвeчe oт 3 мeceцa ca длъжни дa избиpaт здравна kaca и дa cи нaпpaвят пoлицa зa зaдължитeлнo мeдицинcko зacтpaxoвaнe, kaтo в paмkитe нa тeзи зacтpaxoвaтeлни пoлици ce okaзвaт мeдицинckи ycлyги oт cъщoтo kaчecтвo и в cъщия oбeм, kakтo и нa гpaждaнитe нa cтpaнaтa.

 Нивото на медицински грижи и на развитие в медицината е една от най-добрите в света. Амбулаторната медицинска грижа се осъществява предимно от лекари на частна практика и амбулаторни отдели в държавни болници или частни клиники.
Стоматологичната грижа се осигурява предимно от частни стоматолози и от държавни стоматологични клиники, но не се покрива от здравните осигуровки.
 Допълнителна информация за здравното осигуряване в Швейцария
Списък на осигурителните премии и на осигурителите можете да видите тук: www.priminfo.ch

Всички , упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите.

Като правило, обезщетението за безработица възлиза на 70 процента от средната заплата, върху която са плащани осигурителни вноски, за последните шестмесеца, до размера на определения таван.
В Швейцария социалното подпомагане с малки изключения е в правомощията накантоните, като изпълнението обикновено се делегира на общините. Поради това, социалното подпомагане се базира на 26 различни кантонални системи.

За пенсионните Ви права в Швейцария и в държави от ЕС/ЕИП/Швейцария повече информация можете да получите тук:http://www.bsv.admin.ch/themen/ueberblick/00009/01325/index.html?lang=de

За информация и справки в Швейцария се обръщайте към контактите за Федералната службa за социално осигуряване в Берн (Bundesamt für Sozialversicherungen).

Образование

Образователната система в Швейцария обхваща 4 нива на обучение: предучилищно, основно образование, средно I, средно II, трета степен на образование –висши училища и обучение за възрастни.Ако детето Ви не говори езика, на който се говори в дадения кантоните можете да го запишете в специален клас за интегриране.

Съществуват държавни и частни училища. Държавните училища имат добра репутация  и са безплатни. Посещават ги 95% от децата.Училище се започва на 6 години.Задължителното училищно обучение е 8/9 години – до средно I.

В зависимост от кантона децата имат право на една или 2 години обучение в детска градина преди започване на задължителното училище.

И още полезни контакти:

  • www.ansiedlung-schweiz.ch  – Информационна платформа за създаване на фирми и установяване в Швейцария;
  • http://www.entsendung.ch-официален портал на федералната администрация по въпросите и условията за работа и живот в Швейцария;

Посолство на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария
Адрес: Bern 3005, Bernastrasse 02-04
Телефон:
+41 31 351 14 55
+41 31 351 14 56
Факс:+41 31 351 00 64
Дежурни телефони в извънработно време:
+41 798243822

Работно време на Посолството:
По – Пт, 9.00 – 17.30 ч.

Email: Embassy.Bern@mfa.bg

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай