Права на безработния

Основни права на безработните и търсещите работа лица


От правна гледна точка, за да е безработно едно лице, трябва да е работоспособно, активно да търси работа и най-важното – да е регистрирано в Aгенцията по заетостта като безработен. Няма ли регистрация, лицето и да е без работа, не попада в статистиката, няма право на никакви обезщетения и подпомагане. Докато Бюрото по труда не му предложи подходяща работа, то се счита за безработно. Предложи ли му, а той откаже ли неоснователно – тогава лицето се счита, че не е безработно за 3 месеца.
Всеки български гражданин, който активно търси работа може да се регистрира в ДБТ.
При поискване на безработните лица се издава служебна бележка за удостоверяване на регистрацията им ДБТ. Лицата могат да обжалват решенията на директора на ДБТ.
І. Безработните лица могат да ползват:
– информация за обявените свободни работни места;
– информация за програми и мерки, за запазване и насърчаване на заетостта;
– трудово посредничество;
– професионално ориентиране, информиране и консултиране;
– включване в обучение;
– включване в програми и мерки за заетост;
– стипендия за обучение;
– психологическо подпомагане.

ІІ. Заетите и учащи лица могат да ползват:
– информация за обявените свободни работни места;
– трудово посредничество;
– професионално ориентиране, информиране и консултиране;
– психологическо подпомагане.

ІІІ. Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст могат да ползват:
– информация за обявените свободни работни места;
– трудово посредничество;
– психологическо подпомагане;
– информация за програми и мерки за запозване и насърчаване на заетостта;
– включване в програми и мерки за заетост и обучение.

ІV. Лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят могат да получат:
– информация за обявените свободни работни места;
– информация за програми и мерки, за запазване и насърчаване на заетостта;
– трудово посредничество;
– професионално ориентиране, информиране и консултиране;
– включване в обучение;
– включване в програми и мерки за заетост;
– психологическо подпомагане.

V. Лицата, за които при регистрацията им има подходящо свободно работно място, се насочват към него.

На безработните лица се изготвят:
– план за действие;
– график за посещение.

Ако в едномесечен срок от регистрацията на безработното лице не му е предложена работа, се изготвя план за действие.
Така посочените права могат да се използват само от безработните. Заетите, които желаят да променят своята работа, и учащите, желаещи да работят, могат да се възползват от правата да получават информация за обявените свободни работни места; посредничество по информиране и наемане на работа и професионално информиране, консултиране и ориентиране. Пенсионерите имат право да ползват информация за обявени свободни работни места и посредничество по информиране и наемане на работа.

Коментари

коментирай