Трудови права и задължения

Новите условия в пенсионната система, които влизат в сила от 1 януари 2019 година, облекчават процедурата за пенсиониране,  най -вече изискванията за представяне на документи и поради факта, че няма
Извършвате престъпление и сте осъден. Как да продължите да работите, какви ще са трудовите ви правоотношения, ще ви наеме ли някой на работа, можете ли да работите в затвора, ако
Уволнение по електронната поща и трудовите досиета да станат електронни – това предвижда новата Наредба за вида и изискванията за издаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на
Работа в нездравословна работна среда, неспазване на изискванията за предпазни мерки за извършване на определена работа, липса на почивка и още много други причини могат да доведат до “професинолна болест“.
Промените, които ще ни засегнат тази година  Официални почивни дни през 2018г.  Общо 22 ще са официалните почивни дни през 2018 г. Първият работен ден за новата година е 2
Времето, през което една жена получава право на обезщетение за бременност и раждане, е 410 дни – 45 дни преди раждането плюс още една календарна година. След изтичането на този
Вече сте в пенсионна възраст, но решавате, че още  сте способен и желаете да продължите да работите.  Защо не?  И все повече хора  в България ще го правят, въпреки увеличаващата
Преди да ви представя по-подробно, но разбира се накратко, започвам с това, когато започвате нова работа, задължително се запознайте, а и работодателят е длъжен да ви представи и запознае с
Всеки трудов договор може да бъде прекратен с предизвестие. Това ваше право е уредено в чл.326 от Кодекса на труда. Формата за действителност трябва да бъде писмена, като не е
Честно в практиката на различни предприятия или учреждения , работодателят може да  прекрати  трудовото правоотношение с работник или служител поради липса на качества за изпълнение на служебните задължения. И много