Международно законодателство

Продължаваме с идеята накратко и на разбираем език да Ви представяме Вашите права и задължения като работещи граждани в страните от Европейския съюз. Ако не сте прочели част І –
1. Свободното движение на хора е една от основните свободи, гарантирани от законодателството на Европейската общност и включва правото на живот и работа в друга страна-членка. Свободното движение в рамките
Правилният подход е още при първоначалното договаряне на условията за работа да се настоява за изготвяне на писмен договор и подписването му преди встъпване в длъжност. Не е прекалено, а
Съдът на Европейския съюз е съдебната институция на Съюза, която е създадена през 1952 г. със седалище в Люксембург.Съдът на ЕС тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че
1. Стачка от солидарност /чл.11, ал.4 ЗУКТС/. Различието от обикновената стачка в предприятие е че е: – необходимо е наличие на провеждана стачка в друго предприятие или от същото предприятие,
Здравно осигуряване в Германия е задължително за всички постоянно пребиваващи български граждани. Ако нямате здравна застраховка според немските закони и норми, сте в нарушение на §5 Sozialgesetzbuch V, §193 Versicherungsvertraggesetz
Агенцията по заетостта в Германия www.arbeitsagentur.de е една от първите спирки на останалите без работа и търсещите работа. Регистрацията е лично и по местоживеене, задължително е да имате адресна регистрация. Регистрацията за
І. Да направим разлика между трудов и осигурителен стаж По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът / служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е
Националните, както и международните стандарти наложени от Международната органи-зация по труда (МОТ) по отношение на равнопоставеността са възприети от наднационалното Европейско право, което прониква и влияе от своя страна върху
Пенсионната система в Обединеното кралство се основава на сътрудничество между държавата (която осигурява базираната на вноски държавна пенсия и държавната пенсионна схема, свързана със спечеления доход), работодателите (те организират професионалните