Работа в чужбина

КАКВО СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ ЗА ВАС БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СЛУЖБИ ЗАД ГРАНИЦА? ТЪРСЕТЕ ПРАВАТА СИ


Вие знаете ли , къде се намира българското дипломатическото представителство в страната, в която пребивавате. Организират ли се прояви, за сплотяване или подпомагане на българската общност в държавата, в която се намирате? Дава ли ви се информация относно правата ви като български граждани, оказва ли ви се съдействие на време? Вдиган ли ви е телфонът при позвъняване?

Получаваме, често коментари от наши сънародници от различни държави за българските дипломатически представителства (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) в чужбина. Ще се въздържим от коментар и обсъждане на какво е редно и какво не е редно, за показано отношение спрямо български граждани, за начин на работа, защото нашата цел е да ви запознаваме с вашите права, а ваш е изборът дали ще искате да бъдат спазвани. Бъдете активни, в търсенето на правата си, това са и ваши представители, които се издържат от данъците плащани от българските граждани. Дипломатическите ни представителства са, така да се каже връзката на тези по статистика 2 – 3 милиона напуснали българи с България.

Република България има 81 дипломатически представителства (посолства, постоянни представителства и дипломатически бюра) в чужбина. Република България има 15 генерални консулства и една консулска канцелария в чужбина. Консулските представителства са специфични органи на една държава, намиращи се на територията на друга държава със съгласието на последната, чиято цел са защита на икономическите и други интереси на назначилата ги страна, на нейните юридически лица и граждани. За да намерите къде е най-близкото до вас Дипломатическо представителство (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) изберете от списъка в сайта на МВнР – ТУК.
Не забравяйте и че се намирате под чужда юрисдикция, следва да се съобразявате със законите на държавата, в която сте в момента. Нашите представители не могат да разпореждат на институциите на приемащата страна, нито пък имат полицейски правомощия.

Когато идете в българско дипломатическо представителство – законодателят е предвидил представителите на българската държава са длъжни да ви окажат съдействие и :
/*това е само кратка извадка от списъка на МВнР, очертава само основните права/
• Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване.
• Да Ви предоставят обща информация за Вашите права и за условията на престой, работа, обучение, социално и медицинско осигуряване в съответната чужда държава.
• Да приемат молби на български граждани за издаване на нови български документи за самоличност по установения ред: лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, както и да Ви издадат временен паспорт, в случай, че не притежавате валиден документ за пътуване, поради повреждане, кражба или изгубване на издадения Ви редовен международен паспорт.
• Да издават временен документ за пътуване на граждани на ЕС.
• Да издават удостоверение за завръщане на чужди граждани с придобит хуманитарен статут на пребиваване в България, които са загубили по някаква причина своя документ за пътуване зад граница.
• Да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ.
• Да Ви изготвят нотариално завещание.
• Да изпълняват функциите на лице по гражданското състояние, като съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт).
• Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.
• Да приемат документи, свързани с въпросите на българско гражданство, като ги препращат по компетентност на Министерството на правосъдието.
• Да оказват съдействие на българските граждани по въпроси, свързани с доказване на правото им на наследяване в приемащата държава, чрез установяване на контакт със съответните административни органи и изискване на наличната официална информация.
• Да оказват съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления зад граница, като информират своевременно Министерството на външните работи, както и близките им, чрез компетентните български институции.
• В случай на произшествие, сериозно заболяване да информират близките Ви, чрез компетентните български институции, както и да Ви окажат възможното съдействие.
• В случай на смърт, чрез компетентните български институции, да информират близките на починалия български гражданин, както и да им окажат съдействие за транспортиране на тленните останки до България или погребването им на място.
• В случай на арест, чрез компетентните български институции да уведомят близките Ви, и при изрично изразено от Вас желание да Ви посетят в затвора. Да Ви съдействат близките Ви да Ви посетят в затвора. Да настояват пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и гарантиране на същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
• Да съдействат на МВР и други компетентни български институции за получаване на информация в случаите, когато български граждани зад граница са отвлечени или се считат за изчезнали.
• Да съдействат при издирването на наследство чрез властите на съответната държава.
• Да окажат съдействие в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия, терористичен акт или военен конфликт.

Винаги, освен гореизброените услуги и дължима съдействие, може да направите консултация с юрист – български или в страната, в която се намирате, относно правата ви. Отдолу са оставени и контакти с Министерство на външните работи, от където може да потърсите допълнителна информация, от която се нуждаете.

Министерство на външните работи

София 1113, България
улица Александър Жендов 2
ЦЕНТРАЛА : +359 2 948 2999

Приемна на МВнР
Телефон: +359 2 948 2018, +359 2 971 10 54
Работно време: Понеделник – Петък
от 9.30 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
112 – Телефон на ЕС за спешна помощ
Безплатни телефони за подаване на сигнали за корупция:
080016070 – от България
+359 80016070 – от чужбина

Дирекция “Консулски отношения”
Телефон: +359 2 971 70 89, +359 2 948 2365
Факс: +359 2 971 36 20
Дирекцията обявява следните телефонни номера за даване на информация в рамките на работното време от 09.00 ч. до 17.30 ч., както следва:
– по визови въпроси за чужди граждани: +359 2 948 3016
– по визови въпроси за български граждани: +359 2 948 2455
– по общи консулски въпроси от безвизов характер: +359 2 948 2005
– относно легализации и заверки: +359 2 807 64 23; +359 2 807 64 26
е-mail: consular@mfa.bg
Факс: +359 2 971 36 20 по консулски въпроси безвизов характер
Факс: +359 2 971 28 42 за кореспонденция с визов характер за чужди граждани

Автор: Светлана Димитрова,
rabotatami.bg

Коментари

коментирай