Работа Работа в чужбина

Достъп до работа в публичния сектор на страна от ЕС


Като граждани на ЕС имате право да работите в друга страна от ЕС, включително в публичния сектор, като например в държавни компании, правителствени служби или публични органи.
Правото ви на работа в някои страни от ЕС може да подлежи на временни ограничения, ако сте гражданин на Хърватия.
Страните от ЕС могат да запазят определени длъжности единствено за свои граждани, но само ако те включват:
упражняване на публична власт
и
опазване на общите интереси на държавата.
Това обикновено са постове в дипломатическите служби, въоръжените сили, полицията, службите за сигурност, съдебните и данъчните органи. Дори и в тези сектори обаче длъжности, които не включват упражняване на публична власт, трябва да бъдат достъпни за граждани на други страни от ЕС. Така например длъжностите, свързани с административна и техническа поддръжка, не включват такива правомощия и поради това не могат да бъдат запазени само за граждани на съответната страна.
За да получите работа в публичния сектор, може да имате нужда от официално признаване на вашите квалификации в страната, в която искате да работите.
Тя не може да ви признае по-малък от натрупания от вас трудов стаж въз основа на това, че той е придобит в друга страна от ЕС, когато:
решава за кои постове можете да кандидатствате, в случай че за тях се изисква известен стаж;
определя заплата ви, степента ви или други условия

Коментари

коментирай