Трудови права и задължения

2018г.: 7 промени, които ще засегнат всички – осигуряване, пенсии, помощи, и още


Промените, които ще ни засегнат тази година

  1.  Официални почивни дни през 2018г.

 Общо 22 ще са официалните почивни дни през 2018 г. Първият работен ден за новата година е 2 януари (вторник). За националния празник 3 март ще почиваме от 3 до 5 март.  За Великден ще се почива от 6 до 9 април, или от Разпети петък до втория ден на Възкресение.  Почивен ще е и 1 май, след което отново ще почиваме три дни по Гергьовден – от 5 до 7 май.  Неработни дни ще са още 24 май и 6 септември  По Коледа ще се почива общо 5 дни – от 22 до 26 декември.

2. Пенсии 2018 година
От началото на годината минималните пенсии стават 200 лева. От 1 юли ще бъдат увеличени до 207,60 лв. Пенсиите ще се преизчисляват с 1,169% за всяка година осигурителен стаж. Разходите за пенсии в бюджета за 2018 година са 8 351 000 лв.Размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” се увеличава с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1.126 на 1.169, в резултат на което всички пенсии ще бъдат увеличени с 3.8 на сто от 1 юли. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година ще се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169.

От началото на годината в сила влиза и планираното увеличение на възрастта и стажа за пенсия – при жените ще се изискват 35 години и 6 месеца стаж, плюс възраст от 61 години и 2 месеца, а при мъжете стажът трябва да бъде 38 години и 6 месеца, а възрастта се увеличава на 64 години и 1 месец.

 

3. Промените в осигуряването

Всички работещи ще плащат по-висока осигуровка за пенсия –вноската се увеличава с 1 процентен пункт.

Минималният осигурителен праг вече е 510 лв., колкото е минималната заплата. Това е и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се.

От тази година вноската за пенсия на всички от трета категория вече е 19.8 на сто. 5 на сто тази сума за родените след 1959 г. отива в универсалните пенсионни фондове. Останалите 14.9 на сто влизат в НОИ за държавната пенсия. Осигурителната тежест продължава да се разпределя в съотношение 60:40 за работодателя и работника.

Осигурителната тежест се увеличава и по другото направление минималните осигурителни прагове се повишават средно със 6.8 на сто.

Увеличаване на минималните осигуровки  за земеделците и тютюнопроизводителите ще се осигуряват за пенсия на поне 350 лв. тази година, което е с 50 лв. повече спрямо 2017 г.

 

4. Нови промени при получаване на обезщетението за безработица

НОИ  затяга условията за получаване на обезщетение за безработица – ще се иска осигуряване най-малко 12 месеца от последните 18 месеца. Освен това се иска и повече години осигуряване, за да се получават максимално дълго парите от НОИ. Всеки без работа може да получава максимум една година обезщетение, но трябва да има стаж поне 15 години (до миналата година се искаше 12 години стаж).Ако пък е уволнен по инициатива на работодателя, но срещу компенсация от поне 4 заплати, вече ще има право само на минимално обезщетение от НОИ.

Първо условие обаче е регистрацията в бюро по труда. Досега се изискваше също човек да се е осигурявал минимум 9 от последните 15 месеца. С новите правила този период се удължава – вече се искат най-малко 12 месеца от последната година и половина.

При осигурителен стаж до 3 години, срокът е 4 месеца, при стаж от 3 години и 1 ден до 7 години- 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца, над 15 години -12 месеца.

5. Промяна в детските надбавки.
От 2018 г. месечната помощ за отглеждане на дете се увеличава на 40 лв. за семейства с едно дете. За семейства с две деца помощта става 90 лв., а за семейства с три деца – 135 лв. Помощи в този размер ще получават домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек.
Въвежда се допълнителен доходен критерий за получаване на месечни помощи за деца и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лв. до 500 лв. Те ще вземат 80 на сто от пълния размер на помощта.

Освен това от средата на м.г. действа и новият вид обезщетение за майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши една година (след 135-ия ден от раждането).

Те получават половината от майчинството си от НОИ към заплатата от работодателя. Вече има и максимално дневно обезщетение за безработица – 74.29 лв. на ден, като то е сметнато на 60% от максималния осигурителен доход.

6. Ако изгубите или унищожите трудовата си книжка

В случаите на изгубване или унищожаване на трудова книжка, работниците и служителите ще подават писмено заявление-декларация за издаване на нов документ в съответната дирекция “Инспекция по труда“. В него са посочва кой е изгубил документа (работникът/служителят или работодателят) и се посочват данни за работодателите, при които е работило лицето.

7. Промяна в Закона за здравословни и безопасни условията на труд 

От 2018 г. отпада задължението на работодателите да подават уведомления за неподаване на годишна декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условията на труд (промяната е обнародвана в бр. 97 на Държавен вестник от 05 декември 2017 г.) Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларациите се подават в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието до 30 април.

rabotatami.bg

 

Коментари

коментирай