Защита на трудови права Трудови права и задължения

Еднодневен трудов договор – трябва да знаем, ново


Земеделските стопани често работят в сивия сектор, не подписват никакви договори със служителите си, от което страда осигурителната система и самият служител. Разбира се, държавните институции контролират недобросъвестни работодатели, които наемат нерегламентирано работници кампанийно, за събиране на реколта например. Понякога успешно. Стъпка към дисциплинирането им е и приетото от тази година криминализиране на укриването на осигурителни вноски. Сериозни санкции заплашват работодателите, които не декларират и не внасят осигуровки.

По предложение на Министерски съвет в Кодекса на труда се въвежда нов член 114а, който регламентира краткотрайната сезонна селскостопанска работа, възложена от регистриран земеделски стопанин, чрез сключване на трудови договори за един ден.
Те ще важат само за растениевъдството и само за дейности, които не изискват специална квалификация. Един работник ще може да полага труд с такъв договор за не повече от 90 дни в рамките на годината. Договорите ще са под формата на ваучери и ще се раздават от Инспекцията по труда.Работодателите в селското стопанство ще купуват кочаните с трудови договори от държавата. Цената им ще е стойността на данъка и осигуровките, които ще се дължат за земеделския работник. Работодателите ще “купуват” 8-часовите контракти от инспекцията по труда срещу предоставен документ, че земеделският стопанин вече е платил вноските в НАП. Ако работодателят е купил повече договори, отколкото в крайна сметка се окаже, че са му необходими, той ще може да ги върне и да получи парите си обратно. Същевременно с купуването на кочаните аграрните фирми ще станат изрядни към работниците и бюджета.
Задължителното съдържание е по-кратко в сравнение с това на другите трудови договори и включва само данни за страните, наименование на длъжността, размер на възнаграждението, дата, на която трябва да се извърши работата, и начало и край на работния ден. Работодателите не връчват длъжностна характеристика и не издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му.

Макар че работата по “еднодневните” договори няма да се признава за трудов стаж, ще се признава за осигурителен такъв, като е предвидено работниците да бъдат осигурявани във фонд “Пенсии” и фонд “Трудова злополука и професионална болест”, за здраве.
Възнаграждението ще се изплаща лично на всеки работник срещу разписка и размерът му ще се изчислява на база заплата в сектора. Парите ще се плащат в края на деня на всеки служител на ръка срещу квитанция, като надницата ще е поне на минималната заплата. Преди това работодателят ще е платил осигуровките – за здраве, пенсия и за трудова злополука и професионална болест. Няма да се дължат осигуровки за общо заболяване и майчинство и за безработица.
Ако безработен бъде нает на еднодневен трудов договор, няма да му се прекратяват социалните помощи или обезщетенията за безработица.

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай