Препоръчани

Изплащане на обезщетение за безработица по новите правила за 2017 година


Основното на новите промени е, че периодът за паричното обезщетение ще бъде обвързан с реалния осигурителен принос на лицето. Променят се изискванията за натрупан стаж, както и времето, през което Осигурителният институт изплаща обезщетението.
С новите правила за определяне на срока на получаване на обезщетение ще се взема предвид само осигурителният стаж, натрупан след 2001 г., откогато има фонд “Безработица” в НОИ. Срещу 12 години стаж например – ще се получава една година обезщетение. Или още за :
Осигурителен стаж след 2001г. до 3 години – обезщетението за безработица ще е 4 месеца, от 3г.-6г. ще е 6 м., 6г.-9г. – 8м., 9г.-12г. – 10 месеца, а на тези със стаж над 12 години – ще получават обезщетение в рамките на 12 месеца.
Минималният размер на обезщетението остава – 7,20 лв. на ден. Получават го тези:
– които сами са напуснали работа;
– които са дисциплинарно уволнени;
– които в рамките на 3 години остават за втори път без работа, без значение на каква заплата са били;

С промените, повечето хора ще си спестят носенето на цял куп документи в НОИ, защото данните ще се вземат от електронния регистър. От средата на годината – заявлението за получаване на обезщетение за безработица ще се подава по електронен път.

rabotatami.bg,
снимка: Интернет

Коментари

коментирай