Права на безработния

Важно за трайно безработните – увеличение на здравната вноска за 2017


Здравните вноски са по-високи от началото на 2017 за безработните – сега държавата очаква от вас да плащате по 18.40 лева месечно, вместо както досега по 16.80лв. месечно. Сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв и става 18,40 лв. Срокът за плащане на дължимото за януари е 25 февруари 2017 г., за февруари съответна дата за март.
Тези от вас, които внасяте за своя сметка здравните си осигуровки, трябва да знаеете, че от януари 2017г. минималната вноска за трайно безработните и лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО е увеличена. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017г. е 460 лв.
Преди да платите дължимите си здравни вноски, тезии от вас които са трайно безработни или са с прекъснати здравноосигурителни права трябва да подадете и Декларация образец 7. В случай, че имате по-стари задължения за здраве, преди да платите дължимите вноски, трябва да подадете заявление (2а), в което да опишете поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения, ако имате такива.

Как се плащат здравноосигурителните вноски?

Вноските могат да бъдат платени от всеки банков клон, както и на банковите гишета, открити в някои офиси на НАП. При попълване на платежното нареждане се посочва номера на банковата сметка и наименованието на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес, ЕГН и имената на наредителя, както и точната сума на превода. Здравните вноски могат да бъдат преведени и чрез пощенски запис, както и по интернет чрез услугата на НАП „Плащане на данъци, осигуровки и публични задължения по интернет“.

Платежно нареждане за здравноосигурителни вноски от безработни.

Помощ?

Тел.: 0700 18 700 – за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
Въпросите си можете да зададете и на място във всеки офис на НАП.

Източник: НАП – nap.bg

Коментари

коментирай