Полезно

Как да избегнем проблемите при пренасяне на лекарства през граница? Трансграничана рецепта, и още..


 Eдин от основните въпроси, които възникват при хората, когато им предстои пътуване  в чужбина, е как могат да пренасят лекарства за лична употреба.   Има немалко случаи на арестувани лица заради пренасянето на лекарства, които в тяхната страна са свободно достъпни, а в друга се оказват забранени, като и наказанията са изключително строги. Митническите органи преценят дали лекарствата за търговия или за лична употреба, като един от критериите е каква ще е продължителността на престоя.

 Основни правила относно пренасянето на лекарства


Ако при пътуване, носите със себе си предписани лекарства, следва да носите също и  рецептите за тях. Основното правило – не пренасяйте  наркотици и психотропни вещества, освен ако не е разрешено по съответен ред/ вижте по-долу/, без да сте направили консултация с личен лекар и проверка на правилата в държавата, в която отивате. Вижте и сайта на Министерство на външните работи, относно изискванията на отделни държави и техните митнически изисквания относно пренос на лекарства.Може да направите и превод на рецептите. 
Ние българите често сами сме си лекари и купуваме лекарства без рецепта. Знайте че и в редица държави също има лекарства, които се купуват свободно, но за голяма част се изисква рецепта, както и ако не сте си набавили нужните дози от лекарството, в някои държави то може да не е на разположение или да не е в същата концентрация.Направете консултация и с вашия личен лекар, как да адаптирате режима си на лечение в различните часови зони .

Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй е възможно  големите количества лекарства да събудят подозрение.Проверете дали лекарствата са етикетирани правилно /етикет, който идентифицира лекарството, написан от специалист, името на производителя или фармацевтичен етикет/. Ако имате нужда от спринцовки, поискайте бележка от своя лекар, обясняваща тяхната употреба.Ако лекарството изисква специална температура, го съхранявайте в специален контейнер за охлаждане.

Ограничението за носене само на една чанта за ръчен багаж и на лична вещ /например дамска чанта или куфарче/ за всеки пътник в самолетен полет, не се отнася за лекарствата, оборудването, помощните средства за движение или помощни съоръжения за пътници с увреждания.Не забравяйте, че комплекта за първа помощ, стандарти за безопасност има на борда на всеки самолет, ако пътувате със самолет, както и в автобусите и жп транспорта / това се отнася за страните в ЕС/.

Трансгранична рецепта  и нейното изпълнение в Европейския съюз

Можете да поискате от вашия лекар да ви издаде рецепта, която да използвате в друга страна от ЕС, известна като трансгранична рецепта. Лекарят трябва да изпише  лекарствата с тяхното международно непатентно наименование, т.е. ще изписва активната съставка, а не търговската марка. Така няма да се налага да търсите препарат на конкретен производител и фармацевтът в друга страна от ЕС ще може да ви даде еквивалентния там продукт.Нашите аптеки също са задължени да изпълняват рецепти, издадени в останалите европейски държави, но не и за медикаменти, които съдържат наркотични вещества. Рецептите подлежат на правилата в страната, в която се изпълняват. Това означава, че аптекарят ще прилага националните правила при предоставяне на вашето лекарство — например може да нямате право да приемате лекарството за същия брой дни.

Тя трябва да съдържа най-малко следните данни:

  • Данни за пациента — фамилно и собствено име (изписани изцяло) и дата на раждане
  • Дата на издаване на рецептата
  • Данни за предписващия лекар — фамилно и собствено име (изписани изцяло), професионална квалификация, координати за пряка връзка, служебен адрес (включително държавата) и подпис (положен собственоръчно или цифров)
  • Данни за предписания продукт — общоприето наименование (а не търговското наименование, което може да е различно в друга държава), форма (таблетки, разтвор и т.н.), количество, концентрация и дозировка.

Ако имате Европейска здравноосигурителна карта

Като гражданин на ЕС, ако неочаквано се разболеете по време на кратък престой в чужбина — независимо дали сте на почивка или пътувате по работа или с цел обучение — ЕЗОК ви дава право да получите необходимото ви лечение при същите условия като здравноосигурените лица в страната, в която се намирате. Това означава, че ще трябва да заплатите същата цена в аптеката, като хората, осигурени и живеещи в съответната страна. В някои страни от ЕС това може да означава, че не трябва да заплащате нищо, докато в други — може да ви се наложи да платите определена сума за покриване на разходите по вашата рецепта.
Ако нямате ЕЗОК, ще трябва да заплатите пълната цена на продукта в аптеката. След това трябва да поискате възстановяване на разходите от вашата здравноосигурителна институция, когато се върнете във вашата страна./europa.eu/

Международно законодателство

За да разберете какви са директивите на различните държави, регулиращи трансграничното транспортиране на лекарства, посетете уебсайта на Международния съвет за контрол на наркотичните вещества (INCB).

Можете да видите индивидуалните разпоредбите на различните страни -ще се запознаете с общите принципи, отнасящи се до пътуващите с наркотични и психотропни лекарства, трябва ли да носите писмо или рецепта от своя лекар, за да пътувате с такива лекарства . Проблемът е, че не всички са подали своите изисквания, а други са подали доста неясни изисквания.

Например, в ОАЕ не се допуска преминаването на лекарства, които включват кодеин. При пресичане на границите на Европейския съюз, Канада забранени наркотици идват с мелатонин.

Corvalol и valokordin забранен в Литва; нимезулид не е позволено да се внасят в Германия.

Под ограниченията може да получите лекарства, които нямат нищо общо с наркотиците.

Лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества и техния пренос зад граница

Вносът и износът на наркотични вещества се извършва, съгласно Международната система за търговия с наркотици, като за целта се използват разрешителни за внос и износ. Последните се издават от Националния съвет по наркотичните вещества. Посредством системата се контролират веществата от Списъци I и II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., както и от Списъци I, II, III и IV на Конвенцията за психотропните субстанции от 1971 г.  Системата, прилагана в България, е в съответствие с клаузите в Шенгенската конвенция, член 75, съгласно който наркотични вещества и психотропни субстанции е възможно да се пренасят, когато са необходими за медицинското лечение на дадено лице и, в този случай, при поискване, следва да се представя, сертификат, издаден или заверен от компетентния държавен орган в страната на местоживеене./сайт МВнР/

Подробна информация по темата можете да намерите в страницата на Националния съвет по наркотичните вещества

Издаване на разрешение на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП за лечение до 30 дни

Процедурата е регламентирана в чл. 59 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП). Всеки български гражданин може да подаде заявление и съответна такса от двадесет лева, представят се и копие от документ за самоличност  и документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от отдел ”Наркотични вещества и съвети”  в дирекция ”Лекарствена политика” издава разрешение по чл. 59, ал. 2 от ЗКНВП, в срок до 10 дни от датата на подаване на заявлението.

Заявлението и изискваните документи се завеждат в Деловодството, предоставят се на дирекция “Лекарствена политика”  и се разпределят на експерт от отдел ”Наркотични вещества и съвети” , за изготвяне на становище.

Притежателят на разрешение, издадено по реда на чл. 59, ал. 2 от ЗКНВП, има право при пътуване зад граница да носи за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за лечение до 30 дни.

Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да се носят само от лицата, на които са предписани.

Срокът на валидност на разрешението е за периода на пътуването зад граница, който се вписва в разрешението, но не повече от 30 дни.

Диабетици


Уведомете служителя, извършващ проверката, ако имате диабет и носите необходимите Ви лекарства и приспособления.  Уверете се, че инсулинът /шишенцата или кутията с ампули/, спринцовките – празни или предварително напълнени, писалките, апаратите за венозни вливания и другите пособия, са подходящо маркирани /надлежно отпечатан етикет, идентифициращ лекарството, името на производителя или фармацевтичен етикет/.
Не съществува ограничение за броя празни спринцовки, които имате право да пренесете през контролния пункт за проверка на сигурността. Въпреки това, условието да пренесете празни спринцовки през контролния пункт е да носите инсулин.
Помпите за инсулин и консумативите трябва да се придружават от инсулин с надлежно отпечатани етикети.

Лица с пейсмейкъри


Препоръчва се лицата с пейсмейкъри да носят Идентификационна карта за пейсмейкър (ИД), когато се преминава през контролата на летището.   Карта за пейсмейкър обикновено се издава от Вашия лекар или от болницата, в която Ви е поставен имплантът.
Уведомете служителя, извършващ проверката, че имате имплантиран пейсмейкър, покажете му Вашата ИД карта за импланта, ако имате такава, като го помолите да извърши личен обиск чрез опипване и потупване с ръце по протежение на тялото, вместо да преминавате през рентгеновия апарат или да бъдете претърсен с палка.

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

 

Коментари

коментирай