За изтегляне

Трудово законодателство


Download “Кодекс на труда” KODEKS_na_truda.docx – Downloaded 272 times – 235 KB

Download “Кодекс за социално осигуряване” KODEKS_za_socialno_osigurqvane.pdf – Downloaded 251 times – 2 MB

Download “Закон за насърчаване на заетостта” Zakon-za-nasurchavane-na-zaetostta.docx – Downloaded 225 times – 90 KB

Download “Закон за социално подпомагане - Част 1” ZAKON_za_socialno_podpomagane.docx – Downloaded 215 times – 42 KB

Download “Закон за социално подпомагане - Част 2” ZAKON_za_socialno_podpomagane_1.docx – Downloaded 231 times – 42 KB

Download “ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” ZZBYT.pdf – Downloaded 228 times – 254 KB

Download “ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - БРОЙ 27-25/03/2014” ZAKON_za_zdravoslovni_i_bezopasni_usloviq_na_trud-broj-27-25.03.2014.docx – Downloaded 224 times – 58 KB

Download “ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ” zakonzaurejdanenakolektivnitetrudovisporove.docx – Downloaded 215 times – 22 KB

Download “ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД” ZUTOSSR.docx – Downloaded 231 times – 17 KB

Download “ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ” zakonzaintegraciqnahoratasuvrejdaniq.docx – Downloaded 234 times – 51 KB

Download “Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 на НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя” Spravka_razmer_nach_neizpl_tr_vyznagrajdeniq_br020_2014.docx – Downloaded 203 times – 19 KB

Коментари

коментирай