Работа Работа в чужбина

Професии, въздействащи върху здравето и безопасността на клиентите


Ако професията, която искате да практикувате, е свързана с потенциална заплаха за общественото здраве или безопасност, приемащата страна може да поиска да провери квалификациите ви предварително.
Това означава, че не можете да започнете работа преди извършването на тази проверка и получаването на официално разрешение.
Налага ли професията ви подобна предварителна проверка ? Свържете се със звеното за контакти за професионалните квалификации в приемащата страна.
Ако това е така, може да са ви нужни от 1 до 4 месеца повече (след като органът получи вашата декларация) за получаване на разрешение.
За да ускорите процеса, уверете се, че изпращате всички необходими документи и сведения. Неточностите или липсващите документи могат да забавят процеса ненужно.
Приемащата страна може да постави допълнителни условия, като например да преминете тест или да приемете да следи дейността ви в началото на вашия престой.
Обикновено от вас се очаква да изпълните тези условия 1 месец, след като ви информират за тях. Ако това не е възможно (например ако трябва да преминете тест, но през този период няма организирани тестове), можете да се обадите на нашите служби за помощ.

Коментари

коментирай