Работа

Колко ще плащаме и получаваме – заплати, осигуровки, пенсии през 2017? Ще е постна ли пицата тази година?


“Пицата постна ли е?“ – сигурно мнозина си спомнят репликата на един бивш министър на финансите, но да видим какво са ни подготвили тази година – поне част от парчетата, важни за работещите.

Важно за работещите – ето какво ни носи новоприетият Бюджет за 2017 година.

Заплати и осигуряване:

За 2017 година с приемането на бюджета и вие очаквайте:
Увеличение на минималната работна заплата от 420 на 460 лева, което влиза в сила от 1 януари 2017 г.
За пенсиите:

Минималната пенсия се увеличава с 4 лв. от юни и става 165.25 лв., останалите ще се индексират с 2.4%. През следващата година осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за трета категория труд се увеличава с 1 процентен пункт до 18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 13,8% за родените след 31 декември 1960 г.

Увеличение с 20 процентни пункта се предвижда за пенсионната вноска на служителите от системата на сигурността – до 60,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 55,8% за родените след 31 декември 1959 г. Тези вноски обаче се плащат от държавата и това е отразено и с корекции в законопроекта за Държавния бюджет. По план-сметката на МВР за следващата година са предвидени 108 млн. лв. по това перо.

През 2017 г. следните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

– до 5 400 лв. – 460 лв.;
– от 5 400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
– от 6 500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
– над 7 500 лв. – 600 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300 лв. Максималния месечен размер на осигурителния доход също остава без промяна на 2 600 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. остава 460 лв.
Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска на нивото от 2016 г. – 8 на сто, а също и максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 2600 лв. за целия период.

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2017 г. ще бъде 540 лв., решиха още депутатите.
Депутатите решиха да увеличат заплатите на учителите с около 8% от началото на новата година

За здравеопазването:

През следващата 2017 г. здравната каса да плати 200 млн. лв. на личните лекари, 211.4 млн. лв. за лечение при специалисти в извънболничната помощ и 1.457 млрд. лв. за болнично лечение. За лекарства ще бъдат платени 798.5 млн. лв. От проекта отпадна текстът, с който здравната каса можеше да прекрати предварително договора си с болниците, без да чака съдебно решение по евентуален спор с клиниките. Депутатите решиха и надзорният съвет на касата да може да разпределя резерва от 341 млн. лв. за всякакви дейности, а не само за лекарства и болнична помощ.

Детски добавки и месечна помощ за отглеждане на дете:

По 37 лева месечна добавка за деца ще получават домакинствата, чийто доход на член от семейството не превишава 400 лева. Семействата с две и три деца ще получават съответно по 85 и 130 лева. Месечната помощ за отглеждане на дете с увреждания между 50 и 70% ще бъде 350 лева, а с увеличаване на степента на увреждането държавната подкрепа също ще се увеличава.

Светлана Димитрова,
rabotatatmi.com

Коментари

коментирай