Блог

Личен избор.


След кого би тръгнал на сляпо? На кого би повярвал, кого би избрал? Би ли вървял с някого по пътя на неизвестното?

Животът ни е личен, ние избираме как да живеем, но и с кого  да го споделяме. Изборите, които правим влияят и на хората около нас.

След многото избори, които правим в живота, ние избираме и хората, които да бъдат до нас, както и тези, чиито път да последваме. Понякога ги избираме по интуиция, друг път търсим в тях качествата, на които се възхищаваме.Избираме това, което искаме да бъдем или се стремим да бъдем. Следваме хората, които знаем, че няма да ни повлекат надолу, добрите хора.  Но тук нямам предвид следването на профила в Instagram, както правят много. Нали винаги искаме най-доброто за себе си. Не винаги успяваме обаче.

Всички избори, които правим в живота, се определят от гледната точка, която имаме в момента за нас и за заобикалящия ни свят. Гледната ни точка, обаче, също се променя с опита и порастването.

Изборът е лична отговорност, когато става въпрос за нас самите –  всеки трябва да го направи сам. Не заради някого, не заради нечии амбиции и не заради чужди очаквания, а сам за себе си. Когато си зрял не трябва да прехвърляш отговорността за това, което правиш или избора на пътя, по който си избрал да вървиш върху някой друг.

И ние също сме избирани по същия начин. Две насрещни решения – да те изберат  и да избереш. Не може да бъдеш ничий насилствен избор и когато не си избран, пускаш другия да върви там, където е избрал да бъде.

Изборът е и лично решение. Не решавай вместо никого, какво или кого да избере, къде да застане, посоката, по която да поеме. Може да кажете на някого – приятел, член на семейството, къде греши. Даваш примера, а не налагаш избора.

Много често са ми казвали, че с времето все по-малко ще ме интересува хорското мнение. Трудно ми беше да го повярвам, защото все пак животът ни е неизменно свързан с хората. Отражението в очите им, тяхното признание, критика или подкрепа.Все някога обаче си даваш сметка, че за някои,  няма да правиш нещо както трябва. И избираш – дали да се опитваш да бъдеш прав и да живееш така, както се очаква от теб, или да бъдеш просто щастлив.

Избирайте това, което обичате и следвайте сърцето си, но без да наранявате никого и да пресичате нечие друго щастие и избор.

След кого би тръгнал с вързани очи, кого би избрал?

Ще тръгнеш след този, в когото имаш вяра  да те пусне на средата на пътя, защото пътят в живота е пълен с трудности. Тръгваш и избираш този, който не е предал себе си и никога няма да предаде и теб.

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай