Uncategorized

Възможности, които предлага интернет портала EURES – относно търсене/ предлагане на работни места


Посетете интернет портала за трудова мобилност EURES, където ще намерите вакантни работни места, информация относно условията на живот и труд, информация за трудовия пазар, както и връзки към друга полезна информация. Направете достъпна вашата автобиография за потенциални работодатели из цяла Европа.
Свободните работни места обявени на Портала EURES идват от членовете и партньорите на EURES, и в частност от Европейските обществени ведомства по труда. Те използват EURES за да обявяват работни места, за които работодателят е особено заинтересуван да наеме работещи от други европейски страни. Тези “Работни места на EURES” имат синьо флагче, което сочи, че работодателят има особен интерес да наеме работещи от други европейски страни.

!!! Посредническите услуги на EURES са безплатни
І. Трябва първо да си създадете акаунт “Моят EURES”. Услугата е безплатна. След като се регистрирате, следвайте посочените инструкции в поетапната процедура и попълнете задължителните полета. Работодателите, които желаят да наемат на работа чужденци, подават заявка за свободно работно място чрез EURES – съветниците.
ІІ. На електронния портал www.eures.europa.eu са публикувани всички работни места, които работодателите заявяват като свободни в националната служба по заетостта на съответната държава. Базата данни с работни места е актуална, тъй като се обновява ежедневно.
ІІІ. Създавайки EURES акаунт на търсещ работа вие ще можете:
да създадете своя онлайн автобиография, до която ще имат достъп работодатели от цяла Европа,
да получавате най-новите обяви за свободни работни места, които съответстват на вашия профил и много повече.
Ако публикувате вашата автобиография онлайн, хиляди европейски работодатели, регистрирани в EURES, ще могат чрез търсене да получат достъп до нея. В случай, че вашата автобиография отговаря на изискванията на даден работодател, той ще може бързо и лесно да се свърже с вас чрез портала EURES.
Търсещите работа трябва редовно да посещават своята страница за да може профилът им да остава достъпен за работодателите. Ако даден търсещ работа не е посетил/а своята страница в продължение на дванайсет седмици, то неговият/нейният профил няма да е вече достъпен за работодателите. Ако даден търсещ работа не е посетил /а своята страница в продължение на една година, то профилът му/й се изтрива.
ІV. Регистрирайки се като работодател в EURES, ще можете да търсите отговарящи на вашите изисквания автобиографии.
VІ. Най-добре е, да посетите бюрото по труда, по местоживеене, за да получите информация за EURES – помощника. Той консултира по всички въпроси.
Този ред на търсене на работа в чужбина е достатъчно надежден, тъй като EURES – съветниците, в съответната страна, проверяват легитимността и надеждността на работодателя, обявил свободните работни места.
VІІ. Агенцията по заетостта е институцията, която осъществява връзката между кандидатите за работа и чуждестранния работодател. Тя е длъжна да провери дали са защитени правата и интересите на българските кандидати за работа.
На интернет страницата www.gli.government.bg може да се види списък на регистрираните посреднически фирми, а също и адреси, телефони и електронни адреси на служби по трудови и социални въпроси към посолствата на Република България в чужбина.

ІХ. Базата данни на EURES за търсене на работа се актуализира ежедневно от Европейските ведомства по труда, и обявите за свободните места остават в системата докато са валидни.

Като изберете „Търсене на работа“, можете да получите достъп до обяви за свободни работни места в 31 европейски страни, които се актуализират в реално време;

VІІ. Като се регистрирате безплатно на „Мy EURES“ за търсещи работа, можете да създадете своята автобиография и да я предоставите на регистрираните работодатели и на съветниците на EURES, които помагат на работодателите да намерят подходящи кандидати;

VІІІ. В раздела „Условия на живот и труд“ в сайта, можете да се подготвите и да бъдете по-добре информиран (информирана) относно състоянието на трудовия пазар, както и условията на живот и труд в друга страна от ЕИП. Рубриката съдържа детайли относно определени важни въпроси като например намиране на жилище, намиране на училище, данъци, издръжка на живота, здравеопазване, социално законодателство, сравнимост на квалификациите и т.н.

ІХ. Като изберете „Свържете се със съветник от EURES“ или като се свържете с местен или регионален офис по заетостта, вие имате достъп до цяла гама информационни инструменти и можете да получите съвет по множество практически, правни и административни въпроси, свързани с намирането и приемането на работа в чужбина.

Х. Ако искате да знаете какви практически стъпки следва да предприемете, за да намерите работа и да се преместите в чужбина, можете да направите справка в контролните листове, публикувани на интернет страницата „Завършвате ли следването?“. Ще намерите полезна информация — от възможности за търсене на работа до факти, свързани с установяването в чужда страна.
ХІ. Всяко свободно място съдържа информация как да се кандидатства за него и с кого да се осъществи контакт. Лицето за контакт може да бъде или даден съветник на EURES , който ще предаде молбата или, в други случаи, контактът може директно да се осъществи с работодателя.

Коментари

коментирай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *