Интервю за работа Кандидатстване за работа

Телефонно интервю за работа


Обикновено телефонното интервю се договаря предварително,
така че в посочения ден и час направете всичко възможно да сте
на тихо и спокойно място, с всичко необходимо пред вас (автобиография, нещо за писане, въпроси, които ви интересуват).
При подготовката си за телефонното интервю имайте предвид
следните няколко неща:
I. Основите цели на интервюиращите са да проверят реален
ли е интересът ви към дадената позиция и дали съдържанието на
автобиографията, която сте изпратили, отговаря на истината;
II. Пазете записки по какви обяви кандидатствате и в кои компании, за да отговаряте адекватно;
III. Пазете и автобиографията си, която сте изпратили за
съответната позиция – въпросите ще бъдат свързани с нейното съдържание;
IV. Предварително помислете за подходящи примери в подкрепа
на вашата кандидатура;
V. Говорете спокойно, задавайте въпроси, не прекъсвайте;
Бъдете кратки и ясни, но не лаконични;
VI. Усмихвайте се, докато говорите по телефона. Доброто
настроение се предава на отсрещната страна;
VII. Избягвайте да се пазарите по време на телефонно интервю.
Ако имате въпроси, попитайте какъв е начинът да се информирате;
VIII. Много хора се стряскат и бързат да приключат разговора. В
такива моменти използвайте въпроси като „Дали има още нещо, което бихте искали да ви разкажа?” или „Успях ли да отговоря на въпроса ви ясно?”.
IX. Правилото е, че интервюиращият затваря интервюто и решението то да приключи е негово. Добре е да попитате какви са следващите стъпки и какво да очаквате. Запишете си името на човека, който е провел разговор с вас, за да не изпадате в смешни ситуации да се чудите с кого сте говорили.

Коментари

коментирай