Автобиография Кандидатстване за работа

Съвети за вашата перфектна автобиография


1. Основната цел – да ви спечели интервю
Когато съставяте автобиографията си, нито за миг не забравяйте това.
Може да сте отличен специалист с подходящото образование, стаж и умения, но ако автобиографията ви (cv) не струва, едва ли ще ви поканят на интервю, освен ако не сте били единственият кандидат.
2. Гледайте на автобиографията си като на средство за продажба
Ако работодателят хареса това, което му продавате, той ще го купи, т.е. ще се срещне с вас, за да разговаряте за длъжността и за това как можете да работите заедно.
Критично важно е автобиографията ви да демонстрира с какво сте ценни за работодателя и вие ли сте точното решение на проблемите му.
3. Формат на автобиография
Всяка следваща вакантна длъжност, за която кандидатствате е различна. Организацията-работодател е различна. Всичко това изисква от вас да умеете да преценявате на какъв формат автобиография да заложите.
„Хронологична автобиография” – използвайте я, ако искате да акцентирате на растежа в кариерата си. Тази автобиография ще говори на работодателя, че вие сте човек с опит в конкретната сфера.
Този формат е подходящ и когато бившите ви длъжности и/или името на последния ви работодател са впечатляващи.
Не използвайте хронологичната автобиография (cv), когато сте сменяли твърде много работи, когато си търсите работа за първи път, както и когато сменяте насоката на развитие на вашата кариера.
„Функционална автобиография” – използвайте я, ако искате да подчертаете, че имате силни страни и постижения в конкретни области, например в продажбите, в маркетинга, в програмирането и т.н.
Този формат е подходящ, ако си търсите работа за първи път или когато сте сменяли твърде много работни места.
Функционалната автобиография не е удачен избор и за хора, които са изпълнявали ограничен брой задачи в миналото.
„Целева автобиография” – тя фокусира върху конкретна длъжност. Това предполага, че познавате добре изискванията на длъжността, за която кандидатствате.
Целевата автобиография (cv) ще ви свърши отлична работа, ако искате да направите силно впечатление, ако сте наясно с работата и ако имате умения, дори и да ви липсва голям стаж.
Не използвайте този формат, ако просто искате да си имате една автобиография (cv) за всички възможни случаи. Също и когато не ви достигат умения, както и когато нямате добра представа за каква длъжност кандидатствате.
4. Съставяйте нова автобиография при всяко кандидатстване за работа
Много хора използват една и съща автобиография (cv) за различни вакантни длъжности. Подобно поведение е предпоставка за неуспех, а вероятно е и предопределено от нагласата за неуспех на кандидата. Преди да изпратите автобиографията си на нов работодател, огледайте я критично – има ли в нея достатъчно полезни за работодателя неща, нещо ново в професионалния ви живот, има ли в нея остарели, безполезни или неадекватни факти, цифри, имена.
5. Бъдете кратки и ясни
Автобиографията от 1-3 страници ще направи мисълта ви по-фокусирана, посланията към работодателя по-ясни, думите и детайлите по-прецизни.
Освен това, като не съобщавате всичко за себе си до последния детайл, вие давате възможност на работодателя да узнае повече за вас, като ви покани за среща. Ако наистина държите да акцентирате на някои факти, но не успявате да сторите това в рамките на една страница, обмислете възможността да изготвите 1-2 приложения към автобиографията си.
6. Използвайте мощни думи
Продавайте чрез мощни думи, най-вече глаголи, защото те са единственото, от което работодателят ще си извади стойностни заключения за вас.
Например:
Организирам
Изобретявам
Усъвършенствам
Оптимизирам
Разработвам
Подобрявам
Координирам
Произвеждам
Разширявам
Преговарям
Създавам
Внедрявам
Контролирам
Оценявам
Изграждам
7. Бъдете конкретни относно постиженията си
Потенциалният ви работодател ще иска да разбере с какво именно вие сте ценен и полезен. Помогнете му, не го затруднявайте. По възможност, позовавайте се на брой продажби, проценти ръст, брой обслужени клиенти, брой спечелени нови клиенти, имена на географски региони, брой разработени нови географски региони, имена на важни клиенти, брой изобретения, процент реализирани икономии и т.н.

8. Заложете на добрия външен вид
Това може рязко да повлияе на шансовете ви да постигнете основната си цел – да ви поканят на интервю.
9. Пишете само необходимото
В идеалния случай, автобиографията ви (cv) ще съдържа три типа информация :
– вашите лични данни и контакти
– трудов опит и способности
– образование
10. Убедете се, че автобиографията ви не съдържа правописни, граматически, стилистични или чисто технически грешки. Няма по-лесен начин да сринете репутацията си, ако на всеки втори ред работодателят открива доказателства за вашата разсеяност или неграмотност.

11. Бъдете откровени
Безусловно, в автобиографията си (cv) можете лесно да изопачите, преувеличите или дори да си измислите факти и събития, само и само да постигнете целта си – да ви поканят на интервю.
Да сте откровени не означава, че автобиографията ви трябва да се превърне в детайлна история на вашия живот. Неспоменаването на някои моменти от професионалния ви път не е лъжа и стига те да нямат отношение към длъжността, всичко е наред – не ги споменавайте и се явете на интервюто без угризения.

Малки трикове при писане на автобиография
Оставяйте достатъчно бели пространства и празни редове между и около абзаците – така текстът ще привлича окото.
Използвайте булети– те помагат на читателя да открои и запомни важните моменти.
Подчертавайте или удебелявайте ключови заглавия, подзаглавия или определени думи
Ако я подавате лично на хартиен носител, използвайте малко по-дебела хартия, с класически размери А4 и светла на цвят. По-големият грамаж на хартията ще направи автобиографията ви уникална и лесно откриваема .
Ако има изискване за снимка – постарайте се тя да е направена професионално и да изглеждате делово

Коментари

коментирай