Автобиография Кандидатстване за работа

СЪВЕТИ ЗА ПИСАНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ / CV


Основната цел на автобиографията е да ви осигури покана за интервю. Автобиографията трябва да е възможно най-доброто, на което сте способни. Това е реклама, която ще продаде вашите професионални умения на бъдещия работодател. Автобиографията трябва да грабва вниманието, да е стойностна, да е грамотно и съдържателно написана Препоръчително е информацията да е представена стегнато и добре структурирано. Автобиографията трябва да изглежда чисто и подредено, без излишни детайли, които могат да объркат или подведат четящия. Ако се използва творчество в дизайна има риск CV-то да бъде оценено негативно, освен ако не кандидатствате за творчески позиции – в този случай такъв подход към него може да бъде оценен във Ваша полза. Ако работодателят е посочил в какъв формат трябва да бъдат подадени автобиографиите не се колебайте и не проявявайте никакво творчество, а следвайте определения формат.

Един сериозен професионален път на развитие, подплатен със стабилна образователна и квалификационна подготовка не може да бъде обобщен в рамките на една страница, особено ако целта Ви е да създадете детайлна идея за Вашите възможности. Обема на автобиографията следва да бъде ограничение само от гледна точка на необходимостта да сте разумни в обстоятелствеността при представянето на това, с което сте се занимавали до момента.

От друга страна, ако сте в началото на Вашата кариера или току-що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка.

Много хора използват една и съща автобиография (cv) за различни вакантни длъжности. Подобно поведение е предпоставка за неуспех, а вероятно е и предопределено от нагласата за неуспех на кандидата. Преди да изпратите автобиографията си на нов работодател, огледайте я критично – отговаря ли тя на длъжността, за която кандидатствате. Пишете нова, за всяка нова длъжност, за която кандидатствате.

Дайте автобиографията на някой, който да я прочете, за да сте сигурни, че съдържанието е ясно и лесно за разбиране. Убедете се, че автобиографията ви не съдържа правописни, граматически, стилистични или чисто технически грешки.

Коментари

коментирай