Автобиография Кандидатстване за работа

Съвети при попълване на Europass автобиография


Източник: http://europass.cedefop.europa.eu

Преди да започнете: Пет основни принципа за написването на добра автобиография

1. Фокусирайте се върху същественото
Работодателите обикновено не отделят повече от една-две минути на автобиография, когато правят първоначалната селекция сред получените кандидатури. Ако не направите необходимото добро първоначално впечатление, ще пропуснете шанса си.
Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате. Ако кандидатствате за вакантно място убедете се, че отговаряте на условията. В обявата за работа може да е посочено как се прилагат (автобиография, формуляр за кандидатсване или онлайн кандидатстване), обема и формата на автобиографията и дали е необходимо да прилагате мотивационно писмо.
Автобиографията трябва да е кратка – в повечето случаи две страници са достатъчни, дори професионалният Ви опит да е изключителен. Не надвишавайте три страници. Ако притежавате диплома за висше образование, отбележете Вашето средно образование, само ако е приложимо за въпросната длъжност.
Ако опитът Ви в професионален план е ограничен опишете първо Вашето образование и обучение – посочете и периода на стаж и доброволческа дейност по време на периода на обучение.

2. Бъдете кратки и ясни
Използвайте кратки изречения. Избягвайте клишета. Концентирайте се върху онези аспекти на обучение и трудов стаж, които са от значение за кандидатурата.
Посочвайте конкретни примери. Измерете вашите постижения.
Актуализирайте автобиографиятя си когато Вашият опит расте. Не се колебайте да премахвате стара информация, при положение че тя не носи добавена стойност за позизията, за която кандидатствате.

3. Винаги актуализирайте автобиографията си за позицията, за която кандидатствате
Наблегнете на силните си страни в съответствие с нуждите на работодателя и се фокусирайте върху уменията, които отговарят на позицията.
Не включвайте професионален опит или обучение, които не са от значение за длъжността, за която кандидатствате.
Дайте обяснение за периодите, в които сте прекъснали обучение или работа и дайте примери за придобити допълнителни умения през този период.
Преди да изпратите автобиографията проверете отново дали тя отговаря на изисквания профил.
Не си приписвайте достойнства, които нямате, в противен случай може да се окажете неподготвени на интервюто.

4. Обърнете внимание на представянето на автобиографията си
Представете уменията и компетенциите си ясно и логично, така че Вашите предимства да се открояват.
Започнете с най-уместната информация.
Обръщайте внимание на правописа и пунктуацията
Разпечатайте Вашата автобиография на бяла хартия (освен ако изрично не е изискано да бъде изпратена по електронен път).
Запазете оформлението и шрифта.

5. Проверете автобиографията, след като сте я попълнили
Коригирайте всички правописни грешки. Оформлението следва да бъде ясно и логично.
Нека някой друг прочете автобиографията, освен Вас, за да сте сигурни, че съдържанието е ясно и лесно разбираемо.
Не забравяйте да приложите мотивационно писмо.

Коментари

коментирай