Права на безработния

Регистрация като безработен в България по електронен път – как и кога


Безработните българи ще могат да се регистрират по електронен път в бюрата по труда. За безработните, които нямат интернет, ще се запази възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на НОИ.
Националният осигурителен институт вече разработва нова електронна административна услуга, която трябва да започне да действа от 1 юли 2017 г. Целта й е да отпадне необходимостта от посещение на място в офисите на НОИ за получателите на тези осигурителни плащания, както и намаляване на административаната тежест.
За подаване на заявление по електронен път ще се използва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код.
Отпада и необходимостта от представяне на документи, удостоверяващи осигурителен стаж при подаване на заявление за получаване на обезщетение за безработица. Тази информация ще бъде използвана от базата данни на НОИ.
Предвижда се от 1 юли 2017 г. лицата да посочват в заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях с оглед уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в териториалното поделение на НОИ, по пощата – на посочен от тях адрес или по електронен път – на посочен електронен адрес.

rabotatami.bg

Коментари

коментирай