Международно законодателство

Регистрация като безработен и търсещо работа лице в Германия. Регистриран като безработен в България -обезщетение в Германия


Агенцията по заетостта в Германия www.arbeitsagentur.de е една от първите спирки на останалите без работа и търсещите работа. Регистрацията е лично и по местоживеене, задължително е да имате адресна регистрация.
Регистрацията за уволнените от работа е от момента, в който узнаете за това/получите заповед за уволнение/ или три дена най-късно, за работещите на срочен трудов договор, като търсещи работа – три месеца преди изтичането му. Ако не направите това, ще бъдете санкционирани с намаление на помощите за безработица.
Основни документи, които следва да носите при регистрация като безработен или търсещ работа:
– Лична карта/задграничен паспорт, удостоверение за адресна регистрация, копие от данъчната карта, заповед за уволнение, карта за социално осигуряване, сертификат за трудова заетост, попълнени документи за регистрация/ ако не можете да се справите сами при попълването, помолете съответен служител да ви помогне, защото вие носите отговорност за това.
Ще получите социални консултации и такива за професионално ориентиране. Ще бъдете и задължен да търсите работа , контролиран за това и съответно санкциониран.
Агенцията предлага, разбира се безплатно, семинари по кандидатиране, писане на биография и поведение при интервю за работа.
Наред с това агенцията предлага и друг вид подкрепа – информация и съдействие при прехода от трудов договор към желаната от някои самостоятелност под формата на собствена фирма.
Ако в България сте регистриран като безработен и получавате според българското законодателство обезщетение за безработни, има възможност да получавате обезщетението за определен период в Германия. За тази цел трябва:
– да сте регистриран/а като безработен/ безработна в бюрото по труда най-малко 4
седмици, да подадете молба в бюрото по труда за издаване на формуляр U2 (преди Е 303) и
p да уведомите в срок от 7 дни след напускане на страната компетентното бюро по труда в
Германия като предоставите там формуляра U2.Трябва да бъдете на разположение на бюрото по труда за посредничество за намиране на работа.Ако тези предпоставки са налице, бюрото по труда в България ще продължи да изплаща обезщетението за безработица на Вашата банкова сметка в продължение на 3 месеца от напускането на страната. В някои случаи
този срок може да бъде удължен до максимално 6 месеца.
Обърнете внимание:
Почти във всеки немски град има няколко организации и сдружения, подпомагащи, естествено безплатно, по един или друг начин безработните, като много от услугите се припокриват с предлаганите от бюрото по труда. Наред с подобни организации, има множество църковни сдружения, поддържащи центрове за консултации и помощ при различни проблеми, един от които е безработицата. Можете да се обърнете и към бюрата за консултиране на мигранти или социалната служба в българското посолство.
Светлана Димитрова

Коментари

коментирай