Работа Работа в чужбина

Работа в Испания- трябва да знаем. Съвети, право, полезна информация


Въпреки че кризата остави без работа хиляди българи, избрали да живеят в Испания – там е струпана една от най-големите български емигрантски общности в Европа. Българите си намират работа предимно в хотели, ресторанти, селското стопанство. Повечето от емигрантите са със средно специално образование, но около една четвърт са с висше. Данните показват, че те се сблъскват с много малко опити за дискриминация в сравнение с други страни от ЕС .

От 01.01.2009г. Кралство Испания отвори трудовия си пазар за български работници, т.е за да започнете работа там, не Ви е необходимо разрешение за работа. За влизане в Испания българските граждани се нуждаят само от лична карта или паспорт.

Поради икономическата криза намирането на работа в Испания е доста трудно, силно са намалели възможностите за работа. В повечето случаи, за да получите работа в страната е необходимо да говорите поне малко испански. За да търсите работа в страната можете да се регистрирате в обществената служба за заетост. За целта трябва да сте на възраст над 16г., да представите лична карта, както и да посочите адрес, на който живеете в Испания. Друг източник за намиране на работа са частните агенции, но те могат да ви поискат заплащане. Агенциите за временна заетост – ETT са полезни, ако търсите временна работа. Обикновено те наемат работниците /сключват трудовите договори/ но ги предоставят на различни компании за работа. За работа можете да проверите и в националните и регионалните вестници, като повечето обяви за работни места се публикуват в неделните издания.За повече информация – Обществена служба за заетост: www.inem.es. Много са посредническите фирми в България, които предлагат работа в чужбина и по-точно работа в Испания.

Ако имате малки познания по испански език няма да ви е трудно и сами да си намерите работа или поне да потърсите такава. Както и в България, испанците са свикнали да търсят работа чрез интернет. Сайтове с предложения за работа в Испания: http://www.infojobs.net/, http://www.laboris.net/.

Ако потърсите в Гугъл Испания за “trabajo” или “empleo” ще намерите доста сайтове, но тези двата са сред най-популярните.
Българското външно министерство препоръча на българитие, които тръгват за сезонна работа в Испания, да заминават само с осигурени договори. В противен случай може да станат жертва на измама – както за парите, които ще получат, така и за работното време там. Добре е договорът да е преведен на български, за да разбере човекът, който го подписва, какво се иска от него, колко часа ще работи и за какви пари.
Трудовият договор може да бъде сключен в писмена форма или устно Изисква се писмено сключване на определени видове договор,трудовите договори трябва да се оформят писмено и когато това се изисква от законова разпоредба. Освен това договорът се сключва писмено, когато една от страните постави това изискване в кой да е момент, преди или след началото на трудовото отношение.

Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ) към българското посолство в Мадрид – консултира и предоставя информация на българските граждани в Испания за техните права и задължения като граждани на ЕС в областите: свободното движение на хора, пазар на труда и възможности за заетост, социално и здравно осигуряване.
Ако планирате да останете в Испания за период, по-дълъг от 3 месеца, вие трябва да кандидатствате пред Офиса на чужденците (Oficina de Extranjeros) или в полицейското управление за регистрация в Централния регистър на чужденците. Необходимо е да представите валиден паспорт или лична карта и да заплатите такса. От офиса ще ви издадат регистрационно удостоверение с идентификационен номер за чужденци – NIE (Número de identificación de еxtranjeros), който ви е необходим ако имате каквито и да било икономически, социални или професионални отношения в Испания. За повече информация и за попълване на регистрационна форма, можете да посетите Интернет адрес http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/regimen_

general/identificacion/nie.html /на испански език/
Ако живеете в Испания, трябва да се регистрирате в местния съвет /Ayuntamiento/, като представите доказателства, че живеете в Испания – копие на договор за наем или документи за платени сметки за електричество или вода. При регистрацията ще ви издадат Регистрационно удостоверение /това удостоверение ще ви е необходимо, ако искате да се регистрирате в местното бюро по труда и при още редица административни процедури/.
Ако за първи път започвате работа в Испания, трябва да получите собствен социално осигурителен номер /социално – осигурителната карта/. Обикновено работодателят извършва процедурата по вписване на своите работници в социално осигурителната система. Ако той не го направи, можете да кандидатствате за социално осигурителен номер и сам. Самонаетите лица са длъжни сами да кандидатсват за получаване на този номер.
Всеки, който започва работа в Испания /независимо като наето или самонаето лице/, трябва да получи собствен социално-осигурителен номер.
Работодателите удържат необходимият процент от месечната брутна заплата и тази удръжка се отбелязва в месечния фиш.
Всички наети и самонаети лица трябва да се присъединят към социално-осигурителната система и да заплащат месечно социално-осигурителните си вноски.
Работодателят, който е упълномощеното за целта лице, прави удръжки от възнаграждението на работника за дължимите данъци и осигурителни вноски. Освен в случаите на домашен помощник,нает от няколко работодателя, когато самият работник внася
осигуровките си в Общественото осигуряване.

В Испания е въведена минимална работна заплата за
страната, определяна ежегодно от правителството, както за постоянно наетите работници, така и за временните или сезонни работници и домашни помощници. Това е минимална работна заплата, което означава, че посочената в трудовия договор заплата, определена или от колективния трудов договор, или от индивидуалния трудов договор с предприятието, може да бъде по-висока, но никога по-ниска от Минималната работна заплата за страната.
В случай на безработица, ако сте работили 12 месеца и сте заплащали социално – осигурителните си вноски в Испания, вие можете да получавате обезщетения за безработица. Размерът им се изчислява на база заплащаните вноски през последните 180 дни, а продължителността на заплащането им зависи от продължителността на периода, в който сте заплащали вноските /мин. период за получавана на обезщтетение е 4 месеца, а максималният – 24 месеца/. За да получавате тези обезщетения, трябва де се регистрирате като безработно лице и да кандидатствате за тях в местното бюро по труда.
Обезщетенията за болничен /отпуска поради временна неработоспособност/ са в размер на не по-малко от 60% от заплатата, която получавате. В тези случаи е необходимо да посетите вашия здравен център и да представите на работодателя си издадения ви от лекаря болничен лист.
В Испания държавата покрива здравните и фармацевтични нужди на своите граждани чрез Националната здравна служба, финансирана чрез социално – осигурителните вноски и управлявана от автономни общности чрез Здравния департамент и регионалните Здравни служби. Повече от 90% от населението използва тази система за здравните услуги.
Ако сте включени в социално осигурителната система, можете да ползвате безплатна медицинска помощ и хоспитализиране като представите социално осигурителната си карта. За повече информация за здравната система – www.msc.es.
Добре е да вземете с Вас легализирани удостоверения за придобита квалификация. Това може да Ви помогне да си намерите работа в приемащата държава или да продължите образованието си. Съветваме Ви да се обърнете към испанското посолство в София.
Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Испания / Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección General de Títulos y Relaciones con Instituciones Sanitarias/ можете да намерите на: http://www.mepsyd.es/index-mec.html .
За информация за регулирани професии – www.mec.es/mecd/jsp
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Полезни линкове:
www.mtin.es – Обществена служба за заетост

www.aeat.es – Данъчна агенция
www.msc.es – Министерство на здравеопазването
www.mec.es – Министерство на образованието

https://puntodeencuentro.sepe.es/intermedia.html -сайтът на държавната агенция по заетостта в Испания. Предложения за работа във всички испански територии https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home – Официалният интернет портал за работа на автономна област Каталония.
www.europass.sedefop.europa.eu – системата Europass Посолство на Република България в Испания – http://www.mfa.bg/embassies/spain

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай