Работа Работа в чужбина

Работа в Холандия- трябва да знаем. Съвети, право, полезна информация


Холандия е една от най-желаните държави за работа от българите в Европа. Задължително е да се запознаете предварително с изискванията на страната за наемането на чуждестранни работници , какво се случва в момента на пазара на труда, какви са свободните работни места, както и как и къде да потърсите работа в Холандия. Холандия се характеризира със стабилен икономически пазар и множество чуждестранни инвестиции (окуражени от благоприятните данъчни условия на страната), и по-разнообразно, добре образовано население, от което около 19 процента са чужденци или етнически малцинства. Освен това държавата се хвали и с едно от най-ниските нива на безработица в Европейския съюз. Вие ще трябва да притежавате и Граждански номер (burgerservicenummer или BSN). Всеки пребиваващ на територията на Холандия е задължен да разполага с такъв номер. Може да ви бъде издаден такъв, когато се регистрирате в кметството по местожителство веднага след пристигането Ви.
Работници/ служители от Европейския съюз, Лихтенщайн, Норвегия, Исландия и Швейцария могат да дойдат да работят в Нидерландия без разрешително за работа. Техният работодател не се нуждае от разрешение за наемане на работа. На сайта: www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/workingnetherlands ще откриете по- подробна информация за търсенето на работа, за трудовия пазар, за кандидатстването за работа, за подпомагането от Института за Социално осигуряване на работниците и служителите (UWV) и за настаняването.
Когато започнете работа, Вашият работодател ще изисква да му представите валиден документ за самоличност. Работодателят Ви ще трябва да съхранява копие от документа Ви за самоличност. На Вашето работно място Вие трябва винаги да можете да се легитимирате. Ще работите в Холандия чрез бюро за набиране на временни
работници? То тогава това бюро за набиране на временни работници трябва да е регистрирано в Търговския регистър на Търговско-промишлената камара. Редовната регистрация в Търговско- промишлената камара е едно от условията то да бъде одобрено от Службата за сертифициране на бюрата за набиране на временниработници (SNA). В този случай ще имате повече сигурност, че работите чрез надеждно бюро за набиране на временни работници.
Вижте за повече информация на: www.kamervankoophandel.nl en www.normeringarbeid.nl. Бюрото за набиране на временни работници може да е член на браншова организация. Същата контролира своите членове за спазване на колективния трудов договор и определя критерии за качеството на членовете й. Повече информация в тази връзка ще
намерите на: www.abu.nl, www.nbbu.nl и www.via-eu.com. Ако като работник/ служител изпратен от бюро за набиране на временни работници получавате по- ниско заплащане от заложеното в колективния трудов договор, то тогава се свържете с Фондацията за изпълнение на колективните трудови договори и за временно заетите лица SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) (www.sncu.nl) 0180-642530).Повечето предприятия имат колективен трудов договор [CAO]. Този колективен трудов договор се състои от споразумения относно условията на труд между работодателите и синдикатите,които важат за всички работодатели и работници/ служители в даден отрасъл, тоест също и за Вас като работник/ служител от чужбина. В този колективен трудов договор фигурира също и размера на трудовото възнаграждение, ваканционните надбавки и обичайната работна седмица. Ако желаете да научите, дали за Вашето предприятие важи даден колективен трудов договор, попитайте за това Вашия работодател или се свържете с някой от синдикатите.

Вашият работодател трябва да Ви плаща заплатата и ваканционните надбавки, които са договорени в колективния трудов договор. Ако няма колективен трудов договор, то Вашият работодател трябва да Ви плаща най- малко законово определено- то минимално трудово възнаграждение и законово определените ваканционни надбавки. Вашият работодател няма право да Ви плаща по- малко. За работниците/ служителите под 23- годишна възраст важи по- ниско трудово възнаграждение отколкото за работници/ служители над 23 години. Вижте за повече информация www.rijksoverheid.nl/minimumloon или www.inspectieszw.nl. Ако Вие като работник/ служител или работник изпратен от фирма за набиране на персонал получавате по- малко от минималното трудово възнаграждение, то тогава се свържете с Инспекцията по труда (www.inspectieszw.nl) 0800-5151). Ако Вие като работник/ служител или работник изпратен от фирма за набиране на персонал получавате по- малко от минималното трудово възнаграждение, то тогава се свържете с Фондацията за изпълнение на колективните трудови договори и за временно заетите лица SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten)(www.sncu.nl) 0180-642530). Вие можете също да се обърнете към
някой синдикат.

Вашият работодател не бива да Ви кара да работите повече от 48 часа на седмица. Средно на ден не бива да работите повече от 10 часа. Позволено е от време на време да работите извънредно. Позволено е да работите максимум 12 часа на смяна, а на седмица- максимално 60 часа, никога повече. Междувременно имате право на една или повече кратки почивки. Ако се налага да работите твърде много, съобщете за това на Инспекцията по труда (Inspectie SZW) телефонен номер: 0800-5151. Вашият работодател трябва да се погрижи за безопасна и здравословна работна среда. В опасни ситуации Вашият работодател трябва да Ви осигурява средства за лична защита, напримерспециално облекло, каска или предпазни очила. Той не бива даиска от Вас да заплатите тези предпазни средства.
За жалост в Нидерландия има случаи, в които трудовите мигранти са подложени на експлоатация от страна на работодателите. Ето защо внимавайте добре, какво подписвате! За трудова експлоатация може да става дума, ако разпознавате един или повече от следните отличителни белези: извънредно ниско заплащане,тежки или опасни условия на труд, заблуждаване, сплашване, ограничаване на свободата и зависимост от работодателя. Вподобен случай е особено важно да уведомите за това Инспекцията по труда (Inspectie SZW) телефонен номер: 0800-5151 или да се обадите анонимно по телефона на Службата за анонимни сигнали за престъпления [Meld Misdaad Anoniem] телефонен номер: 0800-7000. Жертвите могат да получат помощ от Фондация FairWork (телефонен номер: 020-7600809).

Ако спрете да работите в Нидерландия, Вие вероятно ще се върнете във Вашата страна по произход. Ако работите на трудов договор или като работник/ служител изпратен от бюро за набиране на временни работници и останете не по Ваша вина безработен(а), а останете в Нидерландия, то тогава е възможно да имате право на помощ за безработни. За целта трябва при всички положения през последните 36 седмици да сте работил(а) най-малко 26 седмици. Лице, което получава помощ е длъжно да ситърси друга работа. За повече информация относно помощта за
безработни [WW] вижте на: www.uwv.nl и на www.uwv.nl/internationaal Ако сте болен(а), работодателят продължава да Ви плаща трудововъзнаграждение. В този случай могат да важат 2 дни без заплащане. По време на Вашето заболяване ще получавате във всички случаи 70 процента от Вашата заплата. Това обаче е свързано с максималната тарифна ставка за дневно възнаграждение. След 2-годишно боледуване ще се направи преценка дали имате право
да получавате помощ за нетрудоспособност въз основа на Закона за труда и доходите в зависимост от трудоспособността [WIA]. Ако се разболеете и нямате работодател, (например, ако работите като
временно зает(а), без постоянен договор с бюро за набиране на временен персонал), то тогава можете да получите „ обезщетение за болест” въз основа на Закона за здравната осигуровка [Ziektewet]. За повече информация във връзка със Закона за труда и доходите в зависимост от трудоспособността [WIA] и Закона за здравната осигуровка [Ziektewet] вижте на: www.uwv.nl и www.uwv.nl/internationaal. Необходимо е да научите възможно най- бързо нидерландски, така
че например да можете да общувате по въпроси, свързани с безопасността на работното място, държавните инстанции и с училището на Вашите деца. За повече информация за предлаганите курсове трябва да се обърнете към Вашата община по местоживеене, защото понякога те се организират от самата община.Информирайте се също така и при Вашия работодател за възможностите да посещавате езиков курс. Съществуват също така и пакети с учебни материали за самоподготовка по интеграция съдържащи учебници, DVD-та, CD’s, а също ивъзможности и чрез интернет. С тях сте в състояние да научите нидерландски на начално ниво, за да можете да се ориентирате
по- добре на трудовия пазар и в обществения живот.
Шансовете Ви за наемане на работа са по-големи, ако сте завършили висше учебно заведение с поне бакалавърска степен. За признаване на дипломи в Холандия има 2 центъра: Nuffic (за висше образование)- в Хага (www.nuffic.nl) и Colo (за професионално образование) в Zoetermeer (www.idw.nl). За допълнителна информация трябва да се обърнете към Информационния център за признаване на документи: P.O. Box 7338 2701 AH Zoetermeer, the Netherlands, telephone +31-79 3217930,email: info@idw.nl . Colo се състои от 18 центрове, всеки от които e специализиран в различен сектор от икономиката. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. В
Ако Ви поканят на интервю за работа, ще трябва да покажете оригинални препоръки или референции от предишни работодатели. Така че не забравяйте да донесете със себе си дипломи, удостоверения и препоръки, ако имате такива.
Агенции, предлагащи работа за говорещи английски и други езици:

Adams Multilingual Recruitment

Blue Lynx– предимно в Амстердам и Хага, но имат офиси и на други места в Холандия

Stepstone

Top Language Jobs

Undutchables

Unique Multilingual

Специализирани агенции:

Aquent – уеб дизайн, стратегия и съдържание

Ardekay– IT вакантни длъжности (на холандски)

Darwin recruitment– IT и телекомуникации

Rave recruitment– Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), предимно в Амстердам

Агенции за обща заетост:

Hays

Madison Parker

Octagon Professionals

Page Personnel

Projob

Други онлайн бази данни за заетостта:

Together abroad- уебсайт на английски език с многоезични работни места

Monsterboard- на холандски

National Vacature Bank – на холандски

Intermediair – на холандски, но отчасти и на английски

LinkedIn също разполага с база на работни места

В мрежата EURES могат да се намерят интересни оферти за работа. Работодателите, които желаят да наемат на работа чужденци, подават заявка за свободно работно място чрез EURES – съветниците.
Холандските вестници поместват рубрики със обяви за свободни работни позиции (vacature), които много често са за високи постове в международни компании.
Ако няма обявени свободни работни позиции във фирмите, където бихте искали да работите, обмислете да проявите инициатива, като се свържете с тях лично. Холандските фирми гледат с много добро око на бъдещи служители, които използват този подход. Важно е да се свържете с правилния човек, затова разгледайте интернет страницата на дружеството, или се свържете с директно с компанията.
www.arbeidsinspectie.szw.nl – Инспекция по труда
www.identiteitsdocumenten.nl – Холандски лични карти
www.evd.nl – Агенция за международен бизнес и сътрудничество
www.ind.nl – Имиграционна и натурализационна служба
www.cwinet.nl – Център за работа и доходи
Посолство на Република България в Хага – http://www.mfa.bg/embassies/netherlands

rabotatami.bg,

Св. Димитрова

Коментари

коментирай