Най-четени Работа Работа в чужбина

Работа в ЕС – някои съвети


І. Агенцията по заетостта е институцията, която осъществява връзката между кандидатите за работа и чуждестранния работодател. Тя е длъжна да провери дали са защитени правата и интересите на българските кандидати за работа.
На интернет страницата www.gli.government.bg може да се види списък на регистрираните посреднически фирми, а също и адреси, телефони и електронни адреси на служби по трудови и социални въпроси към посолствата на Република България в чужбина. Тук могат да се проверят подробности, относно регистрация и установяване, търсене на работа, социална сигурност, данъци, живот, образование, включително признаване на дипломи, както и интернет адреси на важни служби и институции в съответната държава, от които също може да се търси съдействие при необходимост. ІІ. Ако все пак, когато попаднете в чужбина, и не всичко е наред – не се изплащат редовно или въобще не се плащат заплати, лоши са условията на труд, не се плащат осигуровки, не се Телефон за нарушения на трудовите права на български граждани в чужбина: 81 01 747, с код на България 00359 и код за София – 2. изпълняват ангажименти по сключения договор… сигнализирайте, подайте жалба.

ІІІ. В мрежата EURES могат да се намерят интересни оферти за работа. Работодателите, които желаят да наемат на работа чужденци, подават заявка за свободно работно място чрез EURES – съветниците. На електронния портал www.eures.europa.eu са публикувани всички работни места, които работодателите заявяват като свободни в националната служба по заетостта на съответната държава. Базата данни с работни места е актуална, тъй като се обновява ежедневно
За да се улесни мобилността на гражданите на държавите членки на Европейския съюз е изградена и въведена Обща система взаимно признаване на професионалните квалификации в страните-членки на ЕС.
ІV. Като гражданин на ЕС по принцип не се нуждаете от разрешително за работа, за да работите в която и да е държава от ЕС.
За самостоятелно заетите лица в ЕС никога не се изисква разрешително за работа.
Същевременно някои граждани на Съюза все още имат нужда от разрешително за работа, за да бъдат наети в някои страни членки. Това се отнася основно до:
хърватски граждани в някои държави от ЕС
някои граждани на ЕС в Хърватия
Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.
Граждани на Хърватия
Правото ви да работите в друга страна от ЕС може да бъде ограничено от преходни разпоредби до 30 юни 2020 г.
Може да ви е нужно разрешително за работа в следните страни:

Австрия Гърция Словения
Белгия Италия Испания
Кипър Люксембург Обединено кралство
Франция Малта
Германия Нидерландия

Прочетете повече за разрешителните за работа в тези страни:
V.Работа в Хърватия
Правото ви да работите като наето лице в Хърватия може да бъде ограничено от преходни разпоредби. Може да ви е нужно разрешително за работа, ако сте гражданин на една от следните страни:

Австрия Гърция Словения
Белгия Италия Испания
Кипър Люксембург Обединено кралство
Франция Малта
Германия Нидерландия
VІ. Работа в Швейцария
Повечето граждани на ЕС не се нуждаят от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения се прилагат само за гражданите на България, Румъния и Хърватия – на тях им е необходимо разрешително за работа. Научете повече за работата в Швейцария като гражданин на ЕС.
Съгласно споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Швейцария швейцарските граждани могат да живеят и работят в ЕС с известни ограничения за работа в Хърватия.
За повече информация
Преди да опитате да работите в страна, в която все още има ограничения, потърсете информация за приложимите процедури.
За допълнителни съвети се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите
или с европейски съветник по заетостта .
VІІ. Работа
Като гражданин на ЕС вие нямате нужда от разрешително за работа, за да работите в друга страна от ЕС, и можете да живеете там за тази цел при определени условия.
Изключение – гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС.
Повече за:
Временни ограничения за работа в ЕС
Самостоятелно заетите лица не се нуждаят от разрешително за работа в ЕС. Ако са ви казали, че ви е нужно разрешително, можете да потърсите помощ тук.
Ако започвате нов бизнес, трябва да имате предвид, че процедурите все още се различават значително в отделните страни от Съюза – можете обаче да получите помощ от единичните звена за контакт във всяка от страните.

Коментари

коментирай