Работа в чужбина

През лятото много хора търсят възможности за сезонна работа извън страната, най-често в сферата на селското стопанство. Сезонната работа има също в секторите горско стопанство и услуги. Немалка част от
Знаете ли я тази история, защото аз я знам и чух с различни имена – това е история за далечните мами, майки и сестри – за момичетата – войни. За