Работа в частния сектор

Собственият бизнес води до свобода. Той дава свобода да избереш начина, по който прекарваш времето си. Свободно избираш хората, с които да работиш. Свободно определяш приоритетите си. Защо да работя за друг?
Преди началото на всеки сезон със сигурност въпросът, къде да работя, струва ли си да остана тук – стои пред хиляди българи, заети в сферата на сезонния туризъм. Туризмът в