Работа Работа в чужбина

Признаване на квалификации за работа, за да може да работите в друга страна от ЕС


Това е описание на процедурата за признаване на вашите професионални квалификации, за да можете да работите в чужбина. Това не важи за вас, ако желаете да учите в чужбина.
Ако желаете да работите в друга страна, може да трябва професионалните ви квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, ако вашата професия е регулирана в съответната страна.

Ако желаете да работите в друга страна, предлагайки вашите услуги временно, може да се наложи предварително да изпратите декларация. Ако вашата професия е регулирана и засяга общественото здраве или безопасност, може да трябва квалификациите ви да бъдат предварително проверени.
Научете дали дадена професия е регулирана или не

За да разберете дали вашата професия е регулирана в друга страна от ЕС, можете да използвате базата данни с регулирани професии-http://ec.europa.eu/internal_market

/qualifications/regprof/index.cfm?action=homepage . От нея можете да научите кои професии са регулирани, в кои държави и от кои органи. Ако искате да работите като хлебар в Германия, щракнете върху „Bäcker (DE)”. Необходимо е да знаете името на професията на местния език.

Ако не намирате вашата професия в базата данни, можете да се свържете с националните центрове за признаване на професионални квалификации в страната, в която искате да работите. Те могат да ви дадат информация за компетентния орган, към който трябва да се обърнете, и за документите, които трябва да представите.
Вашата професия не е регулирана във вашата страна, но е регулирана в страната, в която искате да отидете.

Ако вашата професия и обучението за нея са регулирани в страната, в която искате да работите, но не и във вашата страна, може да трябва да докажете, че сте упражнявали тази професия в страната ви през поне 2 от последните 10 години, преди да можете да упражнявате вашата професия или дори да предлагате услугите си временно в новата страна.

Обърнете се към националните центрове за признаване на професионални квалификации в страната, в която искате да работите, за да ви посъветват как да подготвите вашето досие и какви документи ще трябва да представите.
Вашата професия е регулирана във вашата страна, но не и в страната, в която искате да отидете

Ако професията, която искате да упражнявате, не е регулирана в новата ви страна, можете да работите там при същите условия като гражданите на съответната държава.

Внимавайте! Въпреки че професията ви не е регулирана като такава в новата страна, възможно е тя да е част от друга регулирана професия. Винаги проверявайте в компетентните органи в страната, в която отивате, дали вашата професия е регулирана там. Националните центрове за признаване на професионални квалификации ще ви помогнат да намерите компетентния орган, който да ви даде тази информация.

Органите могат да поискат заверени копия (за да се докаже истинността на тези документи) и/или превод от заклет преводач на някои важни документи във връзка с вашето заявление, като сертификати, доказващи вашите квалификации. Точността на официалните преводи е гарантирана от заклет преводач.

В правилата на ЕС обаче се посочва, че:

това изискване важи само за важни документи, като самите квалификации

органите са длъжни да приемат преводите от заклет преводач от други страни от ЕС.

Органите не могат да изискват преводи от заклет преводач на:

квалификации на лекари, медицински сестри с общ профил, акушерки, ветеринарни хирурзи, зъболекари, фармацевти или архитекти

карти за самоличност, паспорти или други документи, които не са свързани с вашите квалификации

Посочената по-горе информация е резюме на сложни правила с многобройни изключения.

След като професионалните ви квалификации бъдат признати, все пак може да се наложи да се регистрирате в професионална организация, преди да можете да използвате професионалното си звание и да започнете да работите. В някои случаи националните органи могат да поискат да проверят до каква степен владеете езика на тяхната страна.

За повече информация: europa.eu

Коментари

коментирай