Работа Работа в чужбина

Помощ по трудови и социални въпроси от българските дипломатически представителства – има ли такава ? Служби по трудови и социални въпроси


Несъмнено наличието на български имигранти по света изисква по- висока ангажираност на българската държава спрямо нашите сънародници. Често пъти, отивайки за първи път в чужбина, те често стават жертви на измами на работното място, на трудова експлоатация, не познават местното законодателство, не знаят по какъв начин могат да защитят правата си, към кого да се обърнат. Голяма част от тях са напуснали страната благодарение на безизходицата, в която са били поставени по една или друга причина. Търсейки по-добър живот, за себе си и най-вече за семействата си, българите, в голямата си част се захващат за каквато и да е работа, често пъти и в сивия сектор – без трудови договори или осигуровки . Всички знаем причините, поради които нашите близки и роднини не са в страната, говорим и критикуваме. Най-големите външни инвеститори, социалните поддръжници на хиляди семейства в най-бедната членка на Европейския съюз, все още притежателите на българска лична карта, са оставени без обратна връзка с родината си, а и без защита.
Доволни ли сте от българските дипломатически представителства по отношение на трудовите въпроси, които сте отправяли към тях? Оказвали ли са ви адекватно съдействие? Може да отговорите в коментарите отдолу – надяваме се, че повечето от вас са удовлетворени от контакта си с българските дипломатически представителства . По – долу ще видите, в представителства на кои държави, са открити Служби по трудови и социални въпроси ( СТСВ) . Ако сте от съответната държава посочена по – долу, ще се радваме да коментирате или да изпратите имейл, с вашите отзиви – знаете ли за съществуването на тези служби, търсили ли сте съдействие, било ли ви е дадено такова?

Понастоящем функционират осем СТСВ към посолствата на Република България в:

· Република Австрия (Виена);

· Конфедерация Швейцария (Берн);

· Република Гърция (Атина);

· Република Кипър (Никозия);

· Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия (Лондон);

· Ирландия (Дъблин);

· Кралство Испания (Мадрид);

· Федерална Република Германия (Берлин).

Ръководителите им са експерти от дирекция “Европейски въпроси и международно сътрудничество“, базирани са в посолствата ни във Виена, Атина, Лондон, Мадрид и Берлин, като периодично обслужват нашите съграждани и в посолствата ни в Швейцария, Кипър и Ирландия.

Целта на СТСВ е да съдействат за успешното провеждане на политиката на Република България в областта на свободното движение на работници и свързаната с нея координация на системите за социална сигурност в ЕС, управление на трудовата миграция и защита интересите на българските граждани в тези области. В тази връзка СТСВ изпълняват следните по-важни дейности:

· Съдействие във връзка с трудовата мобилност/миграция и интеграция на работници-мигранти;

· Защита интересите на български граждани, упражняващи заетост на територията на съответните държави;

· Информиране за условията и реда за упражняване на заетост в съответните страни, както и в България;

· Развитие на двустранното сътрудничеството и договорната база с Република България в областта на труда и социалната политика.

Какво съдействие можете да получите от СТСВ?

СTСВ могат да Ви предоставят:

· информация и подкрепа по въпроси, отнасящи се до упражняване на легална трудова заетост;

· информация, отговори на запитвания и консултации относно законовите уредби в областта на трудовата и социалната сфера на ЕС и в съответните държави;

· информация, отговори на запитвания и консултации относно нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика на граждани и фирми относно упражняване на заетост в България.

СТСВ не могат да Ви съдействат за намирането на работа.

Трябва за знаем нашите права,

бъдете информирани с нас !

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай