Права на безработния

Обезщетение за безработица за студенти. Как и кога?


Част от студентите – предимно тези в редовна форма са издържани от родителите си, докато следват. Но друга част се издържат сами. Тези усилия би трябвало да се стимулират и да се има предвид, че един млад и учащ човек, не винаги има възможност веднага да започне една работа след друга.
Останалите без работа студенти ще получават обезщетение за безработица. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта. Това е една добра стъпка и ще бъде преодоляна една явна несправедливост и дискриминация по отношение на работещите студенти, защото в процеса на обучение също заплащат съответните данъци и осигуровки.
С всяка изминала година броят на работещите студенти нараства. Проблемът е, че голяма част от тях са в сивия сектор, което пък от друга страна също е пречка за получаване на обезщетение, защото не се заплащат съответни осигуровки.

Промените в Закона за насърчаване на заетостта, които уреждат правото на студентите да получават обезщетение за безработица, вече са приети на второ четене в парламента.

Условията в Кодекса за социално осигуряване, на които трябва да отговарят студентите, за да имат право на парични обезщетения за безработица, са:
1. да имат внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имат регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;
2. да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, професионална пенсия за ранно пенсиониране или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава;
3. да не упражняват трудова дейност, за която да подлежат на задължително осигуряване.
*Предстои приетият на 27 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта да бъде изпратен на Президента, след което от него ще се очаква да издаде указ за обнародването му в Държавен вестник.
Светлана Димитрова,
rabotatami.bg
снимка: Интернет

Коментари

коментирай