Кандидатстване за работа Мотивационно писмо

Мотивационно писмо – основни съвети при писане


І. Ако автобиографията представлява логичната последователност на личните умения, знания и опит, то мотивационното писмо описва убеждението на кандидатстващия за работа, че отговаря на изискванията за съответната позиция.
ІІ. Вие сте на пазара на труда и вашата цел е да продадете своите умение на възможно най-добрия клиент (работодател) при възможно най-добрите условия. Вашето писмо прави точно това и ако го напишете добре, то неминуемо ще ви донесе желания ефект – среща за интервю, където в разговор очи в очи с работодателя.
ІІІ. Основна цел на мотивационното писмо – да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Често именно то е решаващо при избора кой кандидат да бъде поканен на интервю.
Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенсира някои слаби страни в автобиографията – недостатъчен трудов опит, липса на умения и др.
Писмото допринася за ценността и целостта на автобиографията, към която е прикрепено, като изтъква конкретни способности и постижения, които могат да са от полза за работното място.
Преди изобщо да пристъпите към съставяне на мотивационно писмо, уверете се, че сте съставили добра автобиография.
ІV. !!! Никога не използвайте готови текстове от примерни мотивационни писма, колкото и хубави да ви се струват – шансът и други хора да го правят е огромен.
V. Концентрирайте се максимално в предоставянето само на качествена информация, която има значение за работодателя. Избягвайте да включвате всякаква второстепенна информация или прекомерни детайли – те могат да бъдат дискутирани в хода на интервюто, ако ви поканят на него.
VІ. Пишете грамотно, нека писмото ви да бъде стилистично издържано.

Коментари

коментирай