Автобиография Кандидатстване за работа

Кой тип автобиография е подходяща за вашето добро представяне


І. Ясно написана и добре подредена автобиография
Ви дава шанс да бъдете забелязани. Съществуват различни видове автобиографии. Те не са взаимозаменяеми – всеки формат е подходящ за конкретен случай.

ІІ. Хронологична автобиография – използвайте тази автобиография, когато искате да подредите информацията в хронологичен ред. Проследява хронологично, в обратен ред, професиите и длъжностите, които е заемал кандидата. Отличен избор за хора, които имат солиден опит и дълъг стаж зад гърба си.
Фокусът на цялата биография – всяко работно място е описано в детайли и няма основна секция за умения и постижения в началото на документа. Тази структура се използва най-често, когато дълго време сте останали в една и съща сфера или на едно и също работно място. Най-популярна е в по-консервативните среди, например за кадри, които работят в правните и академичните среди. Препоръчва се хронологичните автобиографии винаги да имат секция „Цел“ или „Обобщение“, за да фокусират читателя върху най-важното.
ІІІ. Антихронологична автобиография: започва от последната позиция, която е заемал кандидата и се връща във времето до първия си професионален опит. Тя е подходяща за кандидат, който е сменил професионалната си ориентация или се е отклонил от основната си професия и иска да се развива в нова сфера. Антихронологичното представяне може да бъде от полза и за онзи, който по една или друга причина иска да постави акцент върху последната си месторабота.

ІV.Функционална автобиография – този формат е подходящ, ако си търсите работа за първи път или когато сте сменял твърде много работни места. Функционалната автобиография не е удачен избор и за хора, които са изпълнявали ограничен брой задачи в миналото. Форматът на функционалната автобиография не се различава от този на другите видове автобиографии. Съществената разлика е в параграфа, където трябва да посочите вашия опит. Там вие посочвате вашите умения и способности придоби по време на вашата работа. Това с което ще бъдете полезни на вашия нов работодател. Най-важната част на функционалната автобиография вашите силни страни трябва да съвпадат с тези на желания кандидат.
V. Целева автобиография (CV) – тя фокусира върху конкретна длъжност. Това предполага, че познаваш добре изискванията на длъжността, за която кандидатстваш.
Целевата автобиография ще свърши отлична работа, ако искаш да направиш силно впечатление, ако си наясно с работата и ако имаш умения, дори и да ти липсва голям стаж.
Не използвай този формат, ако просто искаш да си имаш под ръка една универсална автобиография за всички възможни случаи. Също и когато не ти достигат умения, както и когато нямаш добра представа за каква длъжност кандидатстваш.

VІ. Комбинирана – включва елементи и от двата вида – хронологичен и функционален формат. Може да съдържа по-кратка хронология на кариерния опит и малка секция „Умения и постижения“ преди нея (или по-дълго обобщение, включващо уменията или списък на квалификации). Комбинирана е и автобиографията със стандартно функционално описание на постиженията под всяка от изброени длъжности.
VІІ. Европейски формуляр на CV – той е изработен със съдействието на експерти в областта на професионалното ориентиране и обучение, социалните партньори и не правителствени организации от сраните-членки на Европейксия съюз и асоциираните страни. Има незадължителен характер и цели уеднаквяване на информацията, отнасяща се до придобитите кваливикации и обучение от страна на търсещите работа.Готовата форма е лесна за попълване и в нея информацията е разделена на няколко основни части.
За улеснение при попълването на Вашата автобиография посетете официалната интернет страница на инициативата Europass – http://europass.cedefop.europa.eu. В интернет пространството също има доста насоки за писането на автобиография, отделете време и вижте повече от един пример, ако трябва се посъветвайте със специалисти в областта на човешките ресурси.

Коментари

коментирай