Автобиография Кандидатстване за работа

Какво да включите при попълване на Европейски формат на автобиография


Автобиографията Ви, представя Вашите квалификации, умения и компетенции в логически ред:
– лична информация;
– описание на професионалния Ви опит;
– описание на Вашето образование и обучение (което може да се постави преди параграфа със заглавие “Трудов стаж” , ако имате ограничен професионален опит.
– подробно описание на Вашите умения и компетенции, които сте придобили по време на периода на обучение, в процеса на работа или в ежедневието.
Ето и стъпка по стъпка, какво трябва да включите:
Лични Данни
Важно е личните данни да са официални.
Посочете Вашето фамилно име, собствено име и презиме.
Снимки от почивки, екскурзии и с приятели са крайно неудачен избор (използвайте паспортен формат).
Посочете пълен адрес, на който могат да се свържат с Вас. Ако постоянният Ви адрес е различен от адреса, на който живеете в момента, напишете и двата адреса, като посочите времето (от-до), през което могат да се свържат с Вас.
Посочете телефонен номер/а, на който/които могат да се свържат с Вас. Ако е необходимо, напишете дните и времето, в които е възможно да Ви се обадят (за да се свържат възможно най-бързо).
Посочете пълен e-mail адрес, като уточните дали е личен или служебен. Професионален опит

Ако за пръв път кандидатствате за работа, не забравяйте да опишете стажа по време на обучението си, който на практика е бил първият Ви професионален опит.
Ако професионалният Ви опит е малък (тъй като наскоро сте завършили средно или висше образование), опишете първо периода на образование или обучение; уточнете и периода на стаж по време на обучението.
Ако сте с малък трудов стаж или дълги години сте били на едно работно място, опишете в отделни полета позициите, които сте заемали и различните отговорности и задължения, които сте имали.
За да бъдете по-кратки и ясни, наблегнете върху професионалния опит, който е от значение за кандидатурата Ви. Не пренебрегвайте и професионален опит, който би могъл да Ви е от полза, макар да не е пряко свързан с длъжността, за която кандидатствате (напр. време прекарано в чужбина, публични изяви и т.н.).Ако сте с повече опит трябва да прецените кои позиции ще представите най-добре и най-последователно.
Стажове
Това е поле, за което трябва да се „хванете” задължително, ако сте студент или наскоро завършил. Стажът ще покаже опит от Ваша страна, както и проява на желание за развитие преди формалното завършване на дадена образователна степен. Оценява се положително от работодателите.
Фокусирайте вниманието върху съществено важната информация, която ще накара кандидатурата Ви да изпъкне сред останалите – можете да пропуснете информация за стаж или обучение, които са били отдавна или нямат общо с тази кандидатура.За описание на стаж в друга европейска страна е препоръчително да Ви бъде издаден документа Europass мобилност. Документът представлява описание на всеки организиран период от време, който даден човек, без значение за възраст и ниво на квалификация, прекарва в друга европейска държава, с цел образование или обучение.
Образование и обучение
Това е поле, за което трябва да се „хванете” задължително, ако сте студент или наскоро завършил. Стажът ще покаже опит от Ваша страна, както и проява на желание за развитие преди формалното завършване на дадена образователна степен. Оценява се положително от работодателите.Фокусирайте вниманието върху съществено важната информация, която ще накара кандидатурата Ви да изпъкне сред останалите – можете да пропуснете информация за стаж или обучение, които са били отдавна или нямат общо с тази кандидатура.
За описание на стаж в друга европейска страна е препоръчително да Ви бъде издаден документа Europass мобилност. Документът представлява описание на всеки организиран период от време, който даден човек, без значение за възраст и ниво на квалификация, прекарва в друга европейска държава, с цел образование или обучение.
Ако опитът Ви в професионален план е ограничен, опишете първо Вашето образование и обучение – посочете и периода на стаж по време на периода на обучение.
Практиката е да започнете от последната степен на Вашето образование.
Ако сте студент е препоръчително да запишете образователната степен, която следвате в момента, като упоменете ясно, че обучението продължава и отбележите очакваната година на дипломиране.
За завършилите висше образование – съветът е да не прекалявате с описанието на изученото, придържайте се към идеята за кратка и ясна автобиография. Не е нужно да се връщате назад до началното училище, ако имате университетско образование – наблегнете върху квалификациите, които са от значение за длъжността, за която кандидатствате.
Средното образование се описва, ако имате специфичен профил (напр. Изкуства) или сте завършили езикова гимназия, която ще придаде „тежест” на езиковите Ви компетентности.
Ако степента на квалификация съответства на установената национална или международна система за класификация, посочете степента или нивото в същата тази система.
Ако нямате завършено висше образование, добре е да обърнете повече внимание на личните умения и компетентности като: организационни, технически умения и практически опит. Липсата на висше образование съвсем не означава, че няма да бъдете оценени или че не можете да подготвите отлично CV.
Освен записване на формалното обучение, може да отбележите дипломи и сертификати, които Ви се струват подходящи за конкретния случай.
Тази част от автобиографията е посветена и на умения и компетентности, придобити по неформален път – както по време на работа, така и в свободното време, за които не притежавате сертификат или диплома. Изтрийте параграфите, които не можете да запълните със съдържателна информация.

Езици
Опишете реално Вашите умения и компетентности в сферата на чуждите езици. Използвайте Таблицата за самооценка, създадена от Съвета на Европа, за да определите нивото на владеене на чуждия език – разбиране, говорене и писане.
Езиковият паспорт е новата възможност за Вас от Europass пакета документи.
Дайте реална оценка на езиковото си ниво, в противен случай може да се окажете неподготвени на интервюто.
Ако притежавате сертификат за владеене на език, посочете нивото му и датата на получаване;
Социални умения и компетентности
опишете взаимоотношенията и общуването Ви с околните и в службата, работата в международна среда и др. (например в сферата на културата и спорта), ако са от значение за избраната от Вас длъжност;
Организационни умения и компетентности
отнасят се до координирането и ръководенето на група хора, проекти и бюджети – на работното място, под формата на доброволен труд;

Технически умения и компетентности
отнасят се до способността да се използват определени уреди и апаратура, съоръжения и други, различни от компютър, или до технически умения и компетентности в специализирани области;
Лични умения и компетентности
Компютърни умения и компетентности
Отнасят се до обработката на документи, база данни, използването на Интернет. В съвременния свят това е едно от наистина задължителните полета във Вашето CV.
Компютърните умения са задължителни за повечето работни места и това поле се пропуска единствено ако нямате никакви умения за работа с компютър. Във Ваш плюс ще бъде, ако посочите умения за използване на допълнителен софтуер и Интернет. Опишете Вашите компютърни умения и компетентности:
добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™); основни познания по графичен дизайн (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). Уточнете в каква ситуация са били придобити (по време на обучение, работа, доброволчески занимания, занимания през свободното време и т.н.).
Артистични умения и компетентности
Посочете вашите артистични умения и компетентности, които смятате за ценни за конкретната длъжност. Посочете и къде са придобити – по време на обучение, работа, семинари, доброволен труд, през свободното време и т.н.

Други умения и компетентности
Интереси и хобита
Не пропускайте тази графа автоматично. Тук е мястото, където може да покажете, че се занимавате с нещо наистина интересно и различно, което ще ви отличи от другите кандидати в положителна насока.
Посочете всяка информация, която според Вас е приложима в случая – научни публикации или разработки, членство в професионални организации, военна служба (ако считате за важно да уточните, че сте преминали такава), семейно положение (ако считате за необходимо да посочите), лица за връзка или рецензенти.
Избройте всички приложения в автобиографията, например:
Europass езиков паспорт; други Europass документи; копия от дипломи и други квалификации, включително сертификати, които се издават в края на всеки курс, макар той да не е довел до формална квалификация; препоръка от работодател; научни публикации и разработки .

Коментари

коментирай