Автобиография Кандидатстване за работа Препоръчани

Автобиографията – трябва да знаем


І. Първото впечатление на потенциалния работодател от Вас се създава от автобиографията Ви и едно нещо е сигурно – Вие не искате то да остане единственото. Добре оформената, обстойно представящата и въпреки това достоверно изглеждащата и реалистична автобиография може да насърчи компаниите да отделят няколко минути за разговор с Вас.

ІІ. Ежедневно в компаниите пристигат стотици автобиографии – било то след публикуване на обява за работа или без определена причина. От друга страна занимаващите се с подбор на персонал обикновено имат ограничено време за преглеждането на документите и интервюиране на кандидати. Повечето от автобиографиите са доста стандартни, съдържат сходна информация (особено когато се описва една и съща длъжност) и често е изцяло въпрос на добро желание от страна на работодателя да Ви покани за среща. Доста е трудно човек да бъде оригинален и в същото време професионален; достатъчно детайлен при представянето си, без да е многословен; запомнящ се, независимо от факта, че трудовият му опит до момента е доста обичаен. Въпреки това е възможно да създадете впечатлението, че сте отделили време и съставили автобиография, насочена към специфичната сфера и компания, от която се интересувате.
ІІІ. Не може да очаквате, че потенциалните работодатели ще бъдат заинтригувани от един бегъл поглед върху нахвърляна кратка анотация за това, с което сте се занимавали. Един сериозен професионален път на развитие, подплатен със стабилна образователна и квалификационна подготовка не може да бъде обобщен в рамките на една страница, особено ако целта Ви е да създадете детайлна идея за Вашите възможности. Обема на автобиографията следва да бъде ограничение само от гледна точка на необходимостта да сте разумни в обстоятелствеността при представянето на това, с което сте се занимавали до момента.

ІV. От друга страна, ако сте в началото на Вашата кариера или току-що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка.

V.Форматът на автобиографията. Форматът дава представа за общите умения за презентация на кандидата и разбира се, в този смисъл е абсолютно недопустимо автобиографията да е написана на ръка. В същото време е не по-малко важно съдържанието адекватно да представя факти, дати и постижения.

Коментари

коментирай