Uncategorized

 

Да си признаем и знаем, че парите, които ще получавате от пенсия, когато се пенсионирате в България, никога няма да достигат или поне да толкова, колкото да водите приличен живот и за задоволявате основните си нужди, налага се да работите и си задавате въпросите: “ Има ли кой да ме вземе?“, “Ще ме оставят ли на работа?“. Въпреки че и младите хора, често са преценявани на база своята възраст, над 50 годишните по – често стават нейна жертва . Пред младите пък стои въпроса за липсата на опит и предразсъдъците спрямо тях, че няма да се справят поради тяхната младост.

В България, така и в страните от ЕС, редица законодателни промени забраняващи дискриминацията  основана на възрастта. В България на хартия имаме добър работещ Закон за защита от дискриминацията. И все пак, макар и след поредица от положителни мерки, завоалирано, тази дискриминацията основана на възрастта, продължава да съществува.

За да разберем, какво е възрастова дискриминация, ще ви дам следните примери:

На 28-годишна жена може да се каже, че е „твърде млада”, за да бъде директор. Кандидатът за работа в 50-те си години можеше да чуе, че компанията търси неотдавна завършил висше образование кандидат „с много енергия и никакви лоши навици“, докато служител в началото на 60-те  си години може да бъде посъветван да  смени работното място, което да бъде адекватно на неговото физическо състояние.

 

Ако сте били жертва на възрастова дискриминация е добре да знаете какви са вашите права.

Да започнем оттам с определение за възрастова дискриминация – тя е дискриминация, основана на разлика във възрастта. Други термини, които се използват са ейджизъм или ажизъм.

Дефинира се като комплекс от предразсъдъци и негативни нагласи по отношение на възрастните, както и липса на информация в обществото по отношение на стареенето въобще. Възрастовата дискриминация може да засегне и млади хора, но обикновено възрастните са тези, които се оплакват от неблагоприятното си положение, особено на пазара на труда. Директна дискриминация има  при явно и преднамерено пренебрегване на работник поради неговата възраст или заради възрастта, на която изглежда.  Недиректна дискриминация е, когато на работното място има практика или политика, която не се отнася до всички работници, а до определена възрастова група от тях. Пример за това е изискването при кандидатстване да се има минимум 5-годишен опит в дадена област, което силно ще ограничи достъпа на по-младите кандидати и до тази позиция и  би ограничило възможностите им за професионално развитие в тази област.

Възнагражденията, обаче, базирани на дългосрочна и лоялна служба,  например,не се считат за възрастова дискриминация, както и минималното заплащане не се счита за дискриминация.

Например, представете си счетоводен отдел в телекомуникационна компания. Отделът се управлява от жена счетоводител, която е на 31 години. Един от счетоводителите, Калина, е на 62 години и е в компанията повече от 25 години. Друг щатен счетоводител Иван, е завършил наскоро университет и е в компанията от година и половина.

Сега си представете, че  Калина, получава средни и под средни оценки при работата си. Иван получава по-висока оценка за извършената работа и съответно е повишен и ще получи бонус. Това възрастова дискриминация ли е?

Не е задължително. А и дори да е така е трудно доказуемо.

Възможно е младия счетоводител наистина да се е представил по-добре. Мениджърът може да е забелязал, че Калина прави повтарящи се грешки и не може да се приспособи към новия стандарт, който е бил пуснат по-рано през годината.

От друга страна, Иван може да се е представил наистина добре – да се включи доброволно да поеме допълнителна работа, когато друг счетоводител е бил болен за една седмица, да разрешава по-бързо възникнали проблеми, да е по-адаптивен.

Този пример не беше даден, за да покаже, че няма такова нещо като възрастова дискриминация, а по-скоро да се подчертае, че човешките взаимодействия са по своята същност са доста сложни, както и че въпреки, че повечето образовани професионалисти се стараят да взимат обективни решения, винаги съществува субективният фактор. Във всяка група от работещи хора е н евъзможно да има двама души с точно същата производителност.И дори и да ни харесва или не, всички ние автоматично забелязваме и разпознаваме възрастта на другите хора, докато си взаимодействаме с тях. Възрастовите различия и различията в постиженията не са проблем, но за да има равнопоставеност на  работно място е важно да се разделят двете.
Възможно е дискриминацията по възраст да остане напълно незабелязана.

Ето няколко примера за възрастова дискриминация:

Възможностите за обучение се предлагат автоматично на по-младите служители – не и на по-старите. Това може да включва учебни курсове, достъп до възстановяване на разходите за продължаващо обучение, участие професионална или индустриална конференция .

Да бъдеш изключен от срещи на клиенти или дейности на компанията, за да отиде например, някой по-млад или представителен.Казват ви , че нямате право да си почивате за семейни ангажименти, защото нямате малки деца у дома.Пренебрежителни коментари и забележки относно възрастта. Това може да бъде оформено като изтънчено и игриво, а други да се шегуват за вашата възраст, пенсионни планове, бавна скорост на писане, задъхващ дъх, докато се качват по стълбите и т.н. Или пък може да е направо агресивно –  натискате да се пенсионирате и да освободите позицията за друг професионалист.

 

Ако считате, че сте жертва на възрастова дискриминация, ние ви съветваме да постъпите по следния начин :
1. Обърнете се към мениджъра на вашия отдел, управител, директор и се опитайте да изясните заедно проблема и да намерите решение.
2.  На следващо място, обърнете  се към Комисията за защита от дискриминация и задължително  се свържете за съвет преди това с компетентно лице, за да подготви внимателно жалбата, ако не се считате за достатъчно компетентни.
Как да се сезирате Комисията за защита от дискриминация?
Производството за защита от дискриминация се образува по жалба на засегнатите лица; инициатива на комисията или сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.Съгласно чл. 51, ал.1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) жалбата или сигналът се подават писмено. Когато са написани на чужд език, те се придружават с превод на български език.Задължителното съдържание на жалбата до Комисията за защита от дискриминация е определено в чл.51, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация.

Какъв е най-добрият начин да се справите с възрастовата дискриминация на работното място?

Не си мислете, че вие ​​или вашето работно място сте 100% имунизирани срещу дискриминацията по възраст.

Инвестирайте във вашия непрекъснат растеж и развитие. Четете, бъдете в крак с тенденциите и най-добрите практики, и настоявайте да се справяте по-добре всяка година. Вземете ментор, независимо дали в рамките на текущата ви компания или извън нея, който е посветен да подкрепя вашия успех. Учете се и от младите и от старите служители.

Поемете ангажимент да се борите със стереотипа на стареещия професионалист, който се чувства неудобно от промените и технологиите. Днес по-възрастната работна сила е богата на индустриални и институционални знания.  Не бъдете този, който изтъква възрастта  като причина, поради която шефът ви трябва да облекчи задълженията ви. Показвайте уважение и се сработвайте и с по-младите ви колеги, нека възрастта на бъде бариера спрямо общуването ви с тях, както те имат да научат нещо от вас, така и вие може да вземете нещо от тях и да бъдете адекватни на времето. Не бъдете закостенял орех, развивайте себе си и не тъпчете инатливо на едно място, никой не обича мрънкачите, колкото и да ви е трудно.

Автор:

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.bg

 

Коментари

коментирай