Работа Работа в чужбина

Списък на фирми – посредници за намиране на работа в чужбина. Списък на предприятия осигуряващи временна заетост


Посредническите услуги по заетостта се организират и предоставят от лица, които притежават необходимия лиценз от Агенцията по заетостта (АЗ).
Актуален списък на лицензираните български посреднически агенции може да се намери на сайта на агенцията: http://www.az.government.bg/intermediaries/.
Фирми-посредници
Списъци на регистрираните посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011г.)
Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина
Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност на морски специалисти
Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в България
Списъци на посредниците, чиято регистрация е прекратена съгласно ? НУРИПДНР? (изм. ДВ бр. 50 от 01.07.2011г.)
Списъци на предприятия, осигуряващи временна заетост
Списък на предприятията, които осигуряват временна работа, съгласно Закон за насърчаване на заетостта (изм. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012г.)
Списъци на предприятията, които осигуряват временна работа, чиято регистрация е прекратена, съгласно Закон за насърчаване на заетостта (изм. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012г.)

Коментари

коментирай